Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

za'ärìp (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): za.ˈʔæ.ɾɪp
Dutch: trekken
English: pull
Bron: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

toevoegsel

za'·am·ärìp PST verleden tijd
za'·ìm·ärìp PST nabij verleden (is net gebeurd)
za'·ìy·ärìp FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
za'·ay·ärìp FUT toekomende tijd
za'·ol·ärìp PFV voltooid verleden tijd
za'·er·ärìp IPFV onvoltooid verleden tijd
za'·iv·ärìp SJV subjunctief, aanvoegende wijs
za'är·eiy·ìp LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
za'är·äng·ìp PEJ pejoratief (negatieve connotatie)