fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

somtìlor (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsom.tɪ.loɾ
'ìnglìsì: popsicle
lit.: hot beauty
Capsulatum virgatum
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·somtìlor DU dual / dual numbers
pxe·somtìlor TRI trial / trial number
ay·somtìlor PL plural
fì·somtìlor DEM these {noun} (singular)
fay·somtìlor DEM PL these {noun plural}
tsa·somtìlor DEM that {noun} (singular)
tsay·somtìlor DEM PL those {noun] (plural)