fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

slantire (substantive (noun))

lì'upam (IPA): slan.ti.ˈɾɛ
'ìnglìsì: inspiration
aysna'o: emotions
tsim: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·slantire DU dual / dual numbers
pxe·slantire TRI trial / trial number
ay·slantire PL plural
fì·slantire DEM these {noun} (singular)
fay·slantire DEM PL these {noun plural}
tsa·slantire DEM that {noun} (singular)
tsay·slantire DEM PL those {noun] (plural)