fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tì'efumì oeyä (other/unknown)

lì'upam (IPA): tɪ.ˈʔɛ.fu.mɪ ˈo.ɛ.jæplumps/1345581f-8714-44fe-b395-04f37e61e53d.mp3
'ìnglìsì: in my opinion
aysna'o: idiom
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org