fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

renten (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɛn.tɛn
'ìnglìsì: goggles
(made from insect wings, carved from wood, etc)
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·renten DU dual / dual numbers
pxe·renten TRI trial / trial number
ay·renten PL plural
fì·renten DEM these {noun} (singular)
fay·renten DEM PL these {noun plural}
tsa·renten DEM that {noun} (singular)
tsay·renten DEM PL those {noun] (plural)