fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tewng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɛwŋ plumps/0fb6cad0-d557-494f-bd91-5631a33d2bc9.mp3
'ìnglìsì: loincloth
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sewng DU dual / dual numbers
pxe·sewng TRI trial / trial number
ay·sewng PL plural
fì·tewng DEM these {noun} (singular)
fay·sewng DEM PL these {noun plural}
tsa·tewng DEM that {noun} (singular)
tsay·sewng DEM PL those {noun] (plural)