fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

temrey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɛm.ˈɾɛj plumps/a4951b42-14e7-4ac6-8650-b7892633f117.mp3
'ìnglìsì: survival
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·semrey DU dual / dual numbers
pxe·semrey TRI trial / trial number
ay·semrey PL plural
fì·temrey DEM these {noun} (singular)
fay·semrey DEM PL these {noun plural}
tsa·temrey DEM that {noun} (singular)
tsay·semrey DEM PL those {noun] (plural)