fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

seykxel (adjective)

lì'upam (IPA): sɛj.ˈkʼɛl plumps/63d7d898-bb7e-4ab6-9c60-6635b0bae330.mp3
'ìnglìsì: strong (emotionally, spiritually)
confident
aysna'o: persons / description of persons, people
tsim: Frommers Blog (11. Juli 2010)
naviteri.org

sìkenong