fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

flrrtsawl (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈflrˌ.͡tsawl 
'ìnglìsì: sailfin goliath
aysna'o: fauna
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·flrrtsawl DU dual / dual numbers
pxe·flrrtsawl TRI trial / trial number
ay·flrrtsawl PL plural
fì·flrrtsawl DEM these {noun} (singular)
fay·flrrtsawl DEM PL these {noun plural}
tsa·flrrtsawl DEM that {noun} (singular)
tsay·flrrtsawl DEM PL those {noun] (plural)