search for:

only exact match
search in:

lan (substantive (noun))

pronunciation (IPA): lan
English: resin
source: naviteri.org (31 July 2019)

affix examples

me·lan DU dual / dual numbers
pxe·lan TRI trial / trial number
ay·lan PL plural
fì·lan DEM this {noun} (singular)
fay·lan DEM PL these {noun plural}
tsa·lan DEM that {noun} (singular)
tsay·lan DEM PL those {noun] (plural)