search for:

only exact match
search in:

särangal (substantive (noun))

pronunciation (IPA): sæ.ˈɾa.ŋal
English: a wish
source: naviteri.org (31 Dec 2021)

affix examples

me·särangal DU dual / dual numbers
pxe·särangal TRI trial / trial number
ay·särangal PL plural
fì·särangal DEM this {noun} (singular)
fay·särangal DEM PL these {noun plural}
tsa·särangal DEM that {noun} (singular)
tsay·särangal DEM PL those {noun] (plural)