căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tam (Interjecția)

Pronunție (IPA): tamplumps/2cfb8623-b35a-4bd6-8147-73df3ac67886.mp3
Romania: OK
bine
English: okay
that's alright
that will do
Sursă: forum.learnnavi.org (19 Feb 2010)