căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

piak säpi (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): pi.ˈak sæ.ˈpi
Romania: se deschide
deschide de la sine
English: open oneself
open by itself
open on its own
Sursă: forum.learnnavi.org (17 Jan 2012)

Exemple de Affixe

piak säp·am·i PST Preterit
piak säp·ìm·i PST Nuperitiv
piak säp·ìy·i FUT Previitor
piak säp·ay·i FUT Viitor
piak säp·ol·i PFV Perfectiv
piak säp·er·i IPFV Imperfective
piak säp·iv·i SJV Subjonctiv
piak säp·eiy·i LAUD Ameliorare
piak säp·äng·i PEJ Peiorativ