căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

yol (Adjectiv)

Pronunție (IPA): jolplumps/ea0c9968-7670-4947-8530-6edafbd029db.mp3
Romania: scurt (de timp)
English: short (of time)
Grup(uri) de tema: Timp / Descrieri de Timp
Sursă: forum.learnnavi.org (16 Mar 2010)