căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

um (Adjectiv)

Pronunție (IPA): umplumps/916a1087-4ed5-4087-ae3f-6d3672bbb95f.mp3
Romania: slab
nestâns (pentru îmbrăcăminte)
English: loose
Sursă: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org