căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

pey (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): pɛjplumps/4165c6a2-750b-43eb-83d4-03fdcaeaa13d.mp3
Romania: aștepta
aștepta pentru
English: wait
wait for
Sursă: Frommer (23. Apr 2012)
forum.learnnavi.org

Exemple de Affixe

p·am·ey PST Preterit
p·ìm·ey PST Nuperitiv
p·ìy·ey FUT Previitor
p·ay·ey FUT Viitor
p·ol·ey PFV Perfectiv
p·er·ey IPFV Imperfective
p·iv·ey SJV Subjonctiv
p·ei·ey LAUD Ameliorare
p·äng·ey PEJ Peiorativ