căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

nì'eveng (Adverb)

Pronunție (IPA): nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ
Romania: ca un copil
copilăresc
English: like a child
immaturely
Grup(uri) de tema: Sociologie
Sursă: Frommer (16. Juli 2010)
naviteri.org