căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

lam (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): lam plumps/e54c1117-3de6-49dc-9022-83fcebbb359e.mp3
Romania: părea
apărea
English: seem
appear
Sursă: Taronyu's Dictionary 10 => Frommer

Exemple de Affixe

l·am·am PST Preterit
l·ìm·am PST Nuperitiv
l·ìy·am FUT Previitor
l·ay·am FUT Viitor
l·ol·am PFV Perfectiv
l·er·am IPFV Imperfective
l·iv·am SJV Subjonctiv
l·ei·am LAUD Ameliorare
l·äng·am PEJ Peiorativ