search for:

only exact match
search in:

ingyen (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ˈiŋ.jɛn
English: feeling of mystery
feeling of noncomprehension
source: naviteri.org (25 Jan 2013)

affix examples

me·ingyen DU dual / dual numbers
pxe·ingyen TRI trial / trial number
ay·ingyen PL plural
fì·ingyen DEM this {noun} (singular)
fay·ingyen DEM PL these {noun plural}
tsa·ingyen DEM that {noun} (singular)
tsay·ingyen DEM PL those {noun] (plural)