vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Kx

  Na'vi Czech
  kxa[kʼa]n.body
ústa, tlama
  kxakx[kʼakʼ]vin.
zlomit se, přelomit se, prasknout
  kxam[kʼam]n.
střed, prostředek
talis/3b04f87a-31d7-48b3-b1c7-e9e59572e2ae.mp3 kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
skrz, středem, prostředkem (něčeho)
  kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
poledne (dosl. střed dne)
  kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
časně odpoledne (dosl. po poledni)
  kxamtseng[ˈkʼam.͡tsɛŋ]n.
místo uprostřed (slož.sl. z kxam - střed a tseng - místo)
  kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
po půlnoci (slož.sl. z kxamtxon - půlnoc a maw - po)
  kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
půlnoc (slož.sl. z kxam - střed a kxam - noc)
  kxamyì[ˈkʼam.jɪ]n.
střední úroveň (např. znalostí)
talis/3708ee4c-681a-456b-9707-fd42a8ccef79.mp3 kxanì[ˈkʼa.nɪ]adj.
zapovězený, zakázaný
  kxangangang[ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ]inter.
bum, prásk
  kxap[kʼap]n.
hrozba, vyhrůžka
  kxap si[kʼap si]vin.
hrozit, vyhrožovat (komu - 3. pád)
  kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
výhružný, ohrožující (ne pro osoby)
  kxawm[ˈkʼawm]adv.
možná, snad, asi
talis/2bea6cf1-0956-4190-9acf-308527b7978c.mp3 kxayl[kʼajl]adj.
vysoký
  kxaylte[ˈkajl.tɛ]n.flora
mečovka velká
  kxaylyì[ˈkʼajl.jɪ]n.
vysoká úroveň (např. znalostí)
  kxänäng[ˈkʼæ.næŋ]adj.
zapáchající po tlejícím mase, smrdící hnilobou (rozkládajícím se masem)
  kxeltek[ˈkʼɛl.tɛk]vtr.
zvednout něco (ze země), sebrat něco
  kxem[kʼɛm]vin.
být ve svislé poloze, stát svisle (opak txay - být ve vodorovné poloze)
  kxemyo[ˈkʼɛm.jo]n.
zeď (svislý povrch)
  kxener[ˈkʼɛ.nɛɾ]n.
kouř
  kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
ocas
  kxeyey[ˈkʼɛ.jɛj]n.
chyba, omyl
  kxitx[kʼitʼ]n.
smrt (jednotlivá nebo konkrétní, ve všeobecném smyslu použijte tìterkup)
  kxìm[kʼɪm]vtr.
nařídit, přikázat, přidělit (nějaký úkol, povinnost)
  kxìmyu[ˈkʼɪm.ju]n.
nadřízený, velitel, šéf
osoba s autoritou nad ostatními
  kxll[kʼlˌ]n.mil
zteč, útok s rozběhem
talis/c7bb6673-9a3b-4981-8305-723767d632d4.mp3 kxll si[kʼlˌ si]vin.
jít na zteč, (za)útočit s rozběhem
  kxor[kʼoɾ]n.geogrenvir
mohutný, široký vodopád
  kxu[kʼu]n.
škoda, ublížení, poškození, újma
talis/b197337f-86d4-401d-8c69-0b7f99206934.mp3 kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
bezpečný
  kxukx[kʼukʼ]vtr.
polykat, polknout
  kxum[kʼum]adj.
hustý, rosolovitý
gelovitý
viskózní (mající skupenství rosolu či sirupu)
  kxumpay[ˈkʼum.paj]n.
gel, rosol
sirupovitá tekutina
talis/50a69e75-c18d-4b4b-84cb-6131d48f476c.mp3 kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
nepřítel (pro význam "oponent, soupeř" např. ve hře použijte wätu)