vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na F

  Na'vi Czech
  fa[fa]adp.
s
"s použitím", nikoliv "společně s"
  fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
pach, vůně
  faoi[ˈfa.o.i]adj.
hladký (ve smyslu "hladký povrch"; jen ve fyzickém, nikoliv přeneseném smyslu; opak ekxtxu - drsný, hrubý)
  fayluta[faj.ˈlu.ta]rel.
tahle slova, která jsou...
vkládá větu vedlejší jako přímý předmět slovesa plltxe
zkráceno z faylì’ut a
  fäkä[fæ.ˈkæ]vin.(2,2)
jít nahoru, stoupat (angl. "go up, ascend". Pozor, infixy fäk‹1›‹2›‹3›ä)
talis/7c17d885-47a4-4133-ae2f-51cd096fef4d.mp3 fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
vrchol, vršek
  fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
přicházet nahoru, stoupat (angl. "come up, ascend")
  fe'[fɛʔ]adj.
špatný (např. věc, úmysl nebo rozhodnutí)
nepoužívat pro osoby, pro ně použijte kawng
  fe'lup[ˈfɛʔ.lup]adj.
nevkusný, ledabylý, odfláknutý (ve smyslu stylu či módy)
  fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]n.
špatnost, nedomyšlenost
něco neodmyslitelně či neodstranitelně vadného
odv. fe’ - špatný a ran - povaha, charakter; má význam vlastnosti i samotné vadné věci
  fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]n.
vada, kaz
špatný rys/vlastnost
  fe'ul[ˈfɛ.ʔul]vin.(2,2)
zhoršovat se (opak tsan’ul - zlepšovat se)
stávat se horším
  fekem[ˈfɛ.kɛm]n.
nehoda, neštěstí, katastrofa (pro význam obyčejné "špatné události" použijte tìlen afe’)
  fekum[ˈfɛ.kum]n.
nevýhoda
stinná stránka
nedostatek
  fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]adj.
nevýhodný
  few[fɛw]adp.loc
napříč, přes, na druhou stranu (ve smyslu pohybu "z jedné strany na druhou", na rozdíl od ka - "přes celý povrch od jedné strany k druhé")
  fewi[ˈfɛ.wi]vtr.
honit, pronásledovat
  fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
protější (nacházející se na opačné straně něčeho, hovorově je možné zkrátit výslovnost na fewtsok)
talis/6a06ae85-945f-4271-a969-8e065f5465c6.mp3 fì'u[fɪ.ˈʔu]dem.
tato věc, tohle (jen neživotná věc, pozor - množné číslo ayfì’u, na rozdíl od podst.jm.)
talis/a1f830d5-f15e-43f4-91fb-37e73b2f5a36.mp3 fìfya[fɪ.ˈfja]adv.
takhle, takto, tímto způsobem (odv. fya’o - cesta, způsob)
talis/f3a8bcfd-4d82-4628-98fd-82c24cf32fca.mp3 fìkem[fɪ.ˈkɛm]dem.
tato činnost
talis/bc3862c6-8904-43bc-8adc-c504af1e9245.mp3 fìpo[fɪ.ˈpo]dem.
tento (člověk či živá věc)
  fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
toto ráno
talis/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
dnes
  fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]adv.
po celý dnešek
  fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]adv.
navzájem, jeden druhého
odv. fìpo a tsapor, dosl. "tento (člověk či živá věc) tomuto"
talis/97ef08f4-0d59-4aff-a783-14839dfde581.mp3 fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
tady, tohle místo
talis/c41e86d2-fc02-4e07-8fcb-c5112d4cc984.mp3 fìtxan[fɪ.ˈtʼan]adv.
tolik, tak moc
talis/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
dnes v noci, dnes večer
  fkan[fkan]vin.
zdát se, připadat, jevit se smyslům (podobně jako lam, ale jen ve fyzickém, nepřeneseném významu)
  fkarut[ˈfka.ɾut]v.
loupat
  fkay[fkaj]adj.
protivný, plný nenávisti
  fkew[fkɛw]adj.
mocný, silný (jen přeneseně, pro význam fyzické síly použijte txantur)
  fkeytok[ˈfkɛj.tok]vin.(2,2)
existovat, být ve skutečnosti
infixy fkeyt‹1›‹2›‹3›ok, odv. kifkeyti tok - být ve hmatatelném světě
  fkio[ˈfki.o]n.fauna
tetrapteron
  fkip[fkip]adp.loc
nahoře mezi / nahoru mezi
  fko[fko]indef.
obecný podmět, "ono"
  fkxake[ˈfkʼa.kɛ]v.
svědit
  fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
svědivka (odv. fkxake - svědit a ’ewll - rostlina)
  fkxen[fkʼɛn]n.gastr
jídlo rostlinného původu, zelenina
  fkxile[ˈfkʼi.lɛ]n.cloth
náhrdelník (zasahující až na hruď, nikoliv jen pásek kolem krku - ten je ’ali’ä)
  flawkx[flawkʼ]n.cloth
kůže (ve smyslu materiálu, nikoliv "pokožka")
  flawm[flawm]n.body
tvář, líce (část těla, ve smyslu jedné tváře, obličej jako celek je key)
talis/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3 flä[flæ]vin.
uspět
  flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
slunečnice, magnetotrofní rostlina
  flew[flɛw]n.body
hrdlo (krk zepředu)
  flì[flɪ]adj.objnfp
tenký, úzký, hubený (nepoužívat pro osoby)
  flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]n.
tloušťka (ve smyslu rozměru)
  flrr[flrˌ]adj.
jemný
něžný
vlídný, přívětivý
  fmal[fmal]vtr.
udržet, udržovat (nepřetržitost)
  fmawn[fmawn]n.
novinka, něco k ohlášení
  fmawnta[ˈfmawn.ta]rel.
novinka která zní..., novinka říkající že...
vkládá větu vedlejší jako přímý předmět sloves stawm nebo peng
zkráceno z fmawnit a
  fmetok[ˈfmɛ.tok]vtr.
zkoušet, testovat
  fmi[fmi]vtrm.
zkusit, pokusit se o (ve smyslu "zjistit proveditenost něčeho", na rozdíl od may’ - "zhodnotit dojmy z něčeho")
  fmokx[fmokʼ]n.emot
závist, žárlivost (citově neutrální, Lu oeru fmokx - "Žárlím")
  fnan[fnan]vtr.
být dobrý (v něčem), dobře něco umět (opak wätx)
  fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
zbabělý
  fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]n.
zbabělec
talis/9abbecfb-2574-432e-a262-f99f4a0cb4ad.mp3 fne-[fnɛ]pref.
druh-, typ-
  fnel[fnɛl]n.
druh, typ (viz též předpona fne-)
  fnepe[ˈfnɛ.pɛ]inter.
který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
  fnu[fnu]vin.
být potichu
  fngap[fŋap]n.envir
kov
  fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
kovnásledovka (též sasančice, anemoid)
  fngä'[fŋæʔ]vin.
ulehčit si, ulevit si
v pozemském smyslu - použít koupelnu nebo toaletu
  fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]n.
toaleta, záchod - v pozemském smyslu (nemusí to nutně být uzavřený prostor)
  fngo'[fŋoʔ]vtr.
požadovat něco, žádat něco, domáhat se něčeho
talis/b8f976f4-0898-44ac-b38c-68254f037603.mp3 fo[fo]pn.
oni (4 a víc, zkrácený plurál z ayfo)
  fpak[fpak]vin.
přerušit, zastavit (nějakou činnost)
  fpe'[fpɛʔ]vtr.
poslat
  fpeio[fpɛ.ˈi.o]n.myth
výzva (obřadní význam)
  fpi+[fpi]adp.
pro, kvůli, v zájmu
talis/061ac44e-8139-4eb5-a351-4542bf3060dc.mp3 fpìl[fpɪl]vtr.
myslet
talis/a70f700a-db10-4a68-9281-3dc2b1d1bff0.mp3 fpìlfya[ˈfpɪl.fja]n.phil
způsob myšlení (odv. fpìl - myslet a fya’o - cesta, způsob)
  fpom[fpom]n.
příjemno, dobrý pocit, klid, mír
  fpomron[fpom.ˈɾon]n.
zdraví (duševní)
  fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomron
  fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]n.
zdraví (fyzické)
  fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomtokx
  fpxafaw[ˈfpʼa.faw]n.fauna
medúza
talis/c154df73-3735-48c6-8079-82817bb3e220.mp3 fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]vin.
vstoupit
  fra'u[ˈfɾa.ʔu]indef.
všechno (všechny věci)
  frafya[ˈfɾa.fja]adv.
každopádně, v každém případě
  frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
vždy, pořád
  fralo[ˈfɾa.lo]adv.
pokaždé (odv. alo - "krát", instance)
  Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
Francie, francouzština
  frapo[ˈfɾa.po]indef.
každý, všichni
talis/8d2b7c64-e742-4e9a-92a5-74e6784995fe.mp3 frato[ˈfɾa.to]part.
značka třetího stupně př.jm., dosl. než vše
  fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
denně, každý den
  fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
všude
  fratxon[tɾa.ˈtʼon]adv.temp
každou noc, "každonočně"
  frawzo[fɾaw.ˈzo]intj.
OK, vše v pořádku, všechno jde dobře
odv. fra’u - všechno a zo - být v pořádku
talis/a9a0023c-3eb5-494b-b1c7-3def39a21cff.mp3 frìp[fɾɪp]vtr.
kousnout
  frrfen[ˈfrˌ.fɛn]vtr.
navštívit (pozor, nedokonavý vid rovněž frrfen)
  frrtu[ˈfrˌ.tu]n.
host, návštěvník
  fta[fta]n.
uzel, smyčka, suk (na provaze)
  fta si[fta si]vin.
zavázat uzel
udělat smyčku
  ftang[ftaŋ]vinm.
zastavit, přestat
  ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
minulost (odvozeno z ft‹awn›em - prošlý a krr - čas)
talis/ecbe8a1a-47bf-4d0e-896a-197ced1806d2.mp3 ftär[ftæɾ]adj.
levý (směrově, opak skien - pravý)
  ftärpa[ˈftæɾ.pa]n.
levá strana (ftär + pa'o)
  fte[ftɛ]conj.
aby, za účelem (vyžaduje konjunktiv)
  fteke[ˈftɛ.kɛ]conj.
aby ne (vyžaduje konjunktiv)
  ftem[ftɛm]vtr.
projít (okolo něčeho)
  ftia[fti.ˈa]vtr.
studovat, zkoumat
  ftu[ftu]adp.loc
z, směrem od (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ne - k.
Nedá se použít k vyjádření původu, v tom případě použijte ta
  ftue[ˈftu.ɛ]adj.
snadný, jednoduchý
  ftumfa[ˈftum.fa]adp.
zevnitř
odv. ftu - z a mìfa - vnitřek
  ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
vášnivý
  ftxey[ftʼɛj]vtr.
zvolit, vybrat
  ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]conj.
ať ... nebo (ftxey fì'u, ftxey tsa'u, ke tsranten - "ať tohle, nebo tamto, není to důležité")
  ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]conj.
jestli ... nebo ne
talis/fed0897f-7b99-4e56-8b88-828dbb571bf5.mp3 ftxì[ftʼɪ]n.body
jazyk (orgán)
  ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]adj.gastr
chutný, lahodný, vynikající (jen o jídle, odv. ftxì - jazyk a lor - krásný)
  ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]adj.gastr
odporný, mizerně chutnající (jen o jídle, odv. ftxì - jazyk a vä’ - ošklivý)
talis/437418d7-4d1c-4105-b6b6-5aa638324581.mp3 ftxozä[ftʼo.ˈzæ]n.
oslava, svátek, zvláštní příležitost
  ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]vin.
slavit, oslavovat
  ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
promlouvat, hovořit, mít proslov (v řečnickém smyslu)
infixy ftx‹1›‹2›‹3›ulì’u, odv. täftxu - tkát a lì’u - slovo
  ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
řečník
  fu[fu]conj.
nebo
  fula[ˈfu.la]rel.
který (pro napojení v.v. podmětné po přechodném slovesu)
odv. fì’u-l - tohle-ergativ a a - který
talis/ea294445-af79-46fe-b314-a3f5f0fe7920.mp3 furia[ˈfu.ɾi.a]rel.
pokud jde o (pro napojení v.v. tematické)
odv. z fì’u-ri - tohle-téma a a - který
  futa[ˈfu.ta]rel.
že (pro napojení v.v. předmětné po přechodném slovesu, odvozeno z fì’u-t - tohle-4.p a a - který)
talis/b570a42b-4773-490c-af3c-b988bdd1e83c.mp3 fwa[fwa]rel.
že (pro napojení v.v. podmětné po nepřechodném slovesu, odvozeno z fì’u - tohle a a - který)
  fwampop[ˈfwam.pop]n.fauna
tapirus (zvíře podobné praseti)
  fwang[fwaŋ]adj.gastr
kořeněný, pikantní (ve smyslu chuti)
talis/f5979da7-fd1d-41ae-894e-d1dce1be7526.mp3 fwäkì[ˈfwæ.kɪ]n.fauna
kudlanka
  fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
orchidej kudlankovitá
  fwefwi[ˈfwɛ.fwi]vin.
hvízdat, pískat
  fwel[fwɛl]adj.
rozbitý, zlomený
  fwem[fwɛm]adj.
tupý (jen pro hrot, špičku; na rozdíl od tete - jen pro ostří, čepel)
  fwep[fwɛp]n.
prach (ležící na nějakém povrchu)
  fwew[fwɛw]vtr.
hledat (něco), pátrat (po něčem)
  fwi[fwi]vin.
klouzat, uklouznout, sklouznout se
  fwopx[fwopʼ]n.
prach (ve vzduchu)
  fya'o[ˈfja.ʔo]n.
cesta (fyzicky i přeneseně), způsob
  fyalì'u[ˈfja.lɪ.ʔu]n.ling
příslovce
  fyan[fjan]n.
podložka, podstavec, závěs
  fyanyì[ˈfjan.jɪ]n.
police
  fyanyo[ˈfjan.jo]n.
stůl
vyvýšená pracovní plocha
  fyape[ˈfja.pɛ]inter.
jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
talis/6ffa1980-a4ad-4c0d-b2f6-d31f6b65c9c6.mp3 fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]vin.(2,3)
provádět, vést, dělat průvodce (odv. fya’o - cesta a wìntxu - ukázat)
  fyel[fjɛl]vtr.
utěsnit, zalepit, udělat něco nepropustným, zapečetit
jen ve fyzickém, ne přeneseném smyslu
  fyep[fjɛp]vtr.
držet něco (např. v ruce), uchopit/sevřít něco
  fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
dospělý, vyzrálý
  fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
dospělý (dospělá osoba)
  fyin[fjin]adj.
jednoduchý (opak ep’ang - složitý)
  fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]n.
složitost
stupeň složitosti
  fyole[ˈfjo.lɛ]adj.
úžasný, velkolepý
za hranicí dokonalosti (ve smylu naprosto dokonalé vlastnosti či provedení)
  fyolup[ˈfjo.lup]adj.
vkusný, vytříbený, vynikající, ušlechtilý (ve smyslu stylu, módy)