vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na H

  Na'vi Czech
  ha[ha]adv.
takže, v tom případě
  ha'[haʔ]vin.
hodit se k sobě
vyhovovat si
doplňovat a obohacovat se
ve významu “navzájem” použijte fìtsap, jinak 3. pád - dativ
  ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]n.temp
odpoledne
  ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]adv.temp
včera odpoledne
  ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]n.temp
včerejší odpoledne
  ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]adv.temp
zítra odpoledne
  ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]n.temp
zítřejší odpoledne
  hahaw[ˈha.haw]vin.
spát
  ham[ham]adj.
předchozí
  hamalo[ha.ˈma.lo]adv.temp
naposledy, minule, posledně (odv. ham - předchozí a alo - čas. instance)
  hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]n.gastrlw
kvašený, kynutý chleba (z hebrejského "chametz")
  hangham[ˈhaŋ.ham]vin.
smát se
  hangvur[ˈhaŋ.vuɾ]n.
vtip, směšný příběh (odv. hangham - smát se a vur - příběh)
talis/464b0ad5-fab3-401d-bbc2-874151948211.mp3 hapxì[ha.ˈpʼɪ]n.
část
talis/2fe716ed-808f-4553-8e87-cc4064c60a8e.mp3 hapxìtu[ha.ˈpʼɪ.tu]n.
člen (osoba, ve smyslu součást skupiny)
  hasey[ha.ˈsɛj]adj.
hotový, dokončený
  hasey si[ha.ˈsɛj si]vin.
dokončit, vykonat, splnit, vyřešit (Nì’i’a po tsatìkangkemvir hasey soli - On konečně dodělal ten projekt)
  hawl[hawl]vtr.
připravit, chystat
  hawmpam[ˈhawm.pam]n.
hluk, lomoz (nadměrný hluk; zvuk, který je nevhodný, přehnaný, nečekaný, překvapivý
  hawntsyokx[hawn.ˈ͡tsjokʼ]n.cloth
rukavice (jedna, nikoliv pár)
  hawnu[ˈhaw.nu]vtr.
chránit, krýt (něco)
  hawnven[hawn.ˈvɛn]n.cloth
bota (odv. hawnu - chránit a venu - chodidlo)
  hawng[hawŋ]n.
přebytek, nadbytek (s citově negativním zabarvením, ve smyslu většího než rozumného/odpovídajícího množství)
  hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]adv.temp
pozdě
  hawre'[haw.ˈɾɛʔ]n.cloth
pokrývka hlavy (odv. hawnu - chránit a re’o - hlava)
  hawtsyìp[ˈhaw.͡tsjɪp]n.
zdřímnutí, krátký spánek
  hay[haj]adj.
další
  hayalo[ha.ˈja.lo]adv.temp
příště (odv. hay - další a alo - čas. instance)
  hayalovay[ha.ˈja.lo.vaj]intj.
někdy příště, tak příště (odv. hayalo - příště a vay - až do)
  hän[hæn]n.
síť
pavučina
  hefi[ˈhɛ.fi]vtr.
cítit (vůni, jen nosem, neúmyslně; na rozdíl od ’efu - cítit vnitřně, nebo syam - čichat úmyslně)
  hefitswo[ˈhɛ.fi.͡tswo]n.
čich (dosl. schopnost cítit nosem)
  hek[hɛk]vin.
být zvláštní, být podivný, být neočekávaný (bez negativního významu)
  hena[ˈhɛ.na]vtr.
nést, nosit
  hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]n.weather
drobné sněžení, sněhová přeháňka (odv. herwì - sníh a meyp - slabý)
  hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]n.weather
sněhová pláň (odv. herwì - sníh a txayo - pláň)
  herwì[ˈhɛɾ.wɪ]n.weather
sníh
  herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]n.weather
sněhová vločka (odv. herwì - sníh a ìlva - vločka, štěpina)
  hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
  heyn[hɛjn]vin.
sedět
  heyr[hɛjɾ]n.body
hruď, hrudník
  hifwo[ˈhi.fwo]vin.
utíkat, prchat
  hiup[ˈhi.up]v.
plivat, vyplivnout
talis/84a5c872-c0ca-437c-8ac7-9d7bce185ed2.mp3 hiyìk[ˈhi.jɪk]adj.emot
legrační, divný
talis/6a594cbd-1f80-4c48-9024-282785c98550.mp3 hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]n.envirfauna
hmyz, brouk (nikoliv název druhu, ale jeden "hmyzák", odv. hì’i - malý a ioang - zvíře)
talis/6153e350-5ecc-497c-bc91-f930249ae065.mp3 hì'i[ˈhɪʔ.i]adj.
malý, drobný
  hìkrr[ˈhɪ.krˌ]n.temp
okamžik, vteřina
talis/87ac5076-3599-429f-8dc2-abbd255511af.mp3 hìm[hɪm]adj.
nemnohý, malý množstvím
  hìmpxì[hɪm.ˈpʼɪ]n.
menšina, málo, malá část
talis/bab59887-3be0-4457-97c9-ca9c3217afd3.mp3 hìmtxampe[hɪm.ˈtʼam.pɛ]inter.
jak moc? (otázka na nepočitatelné množství, varianta pìmtxan)
talis/ea08659b-c236-45e3-9ab8-0f049f276e94.mp3 hìmtxan[hɪm.ˈtʼan]n.
množství
  hìmtxew[hɪm.ˈtʼɛw]n.
minimum, nejmenší množství
  hìmtxewvay[hɪm.ˈtʼɛw.vaj]adv.
minimálně, co nejméně to jde
opak txantxewvay - maximálně
  hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
  hìpey[ˈhɪ.pɛj]vin.(2,2)
váhat, otálet
zdráhat se
(pozdržet zahájení akce)
  hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]n.flora
houbonoska vzpřímená (angl. "puffer", rostlina žijící v symbióze s velmi chutnou houbou)
  hìtxoa[hɪ.ˈtʼo.a]intj.
pardon, promiňte, s prominutím (odv. hì’i - malý a txoa - odpuštění)
  hoan[ˈho.an]n.
pohodlí, komfort
  hoet[ˈho.ɛt]adj.
rozsáhlý, rozlehlý, širý
  hol[hol]adj.
málo (ve smyslu "jen malý počet kusů", angl. "few"; na rozdíl od ’a’aw - několik, angl. "several")
  holpxay[hol.ˈpʼaj]n.
počet
  holpxaype[hol.ˈpʼaj.pɛ]inter.
kolik? (otázka na počitatelné množství, varianta polpxay)
  hona[ˈho.na]adj.emot
roztomilý, rozkošný, hezoučký (též "sladký" v přeneseném, nechuťovém významu)
  hrrap[ˈhrˌ.ap]n.
nebezpečí
  hu[hu]adp.
s ("společně s", nikoliv "s použitím")
  hufwa[hu.ˈfwa]conj.
přestože, ačkoliv
  hufwe[hu.ˈfwɛ]n.weather
vítr
  hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]n.weather
vánek, slabý vítr
  hultstxem[hul.ˈ͡tstʼɛm]vtr.
překážet v nějaké činnosti, narušovat nějakou činnost, prudit někoho (podobně jako mäkxu, ale s negativním významem a použitelné i pro osoby)
  hum[hum]vin.
odejít, odjet
  huru[ˈhu.ɾu]n.gastrspec
hrnec na vaření