vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na A

  Na'vi Czech
talis/08c1fe12-4984-4935-9145-36bd949eed30.mp3 a[a]rel.
který (a podobná vztažná)
  akrrmaw[a.ˈkrˌ.maw]conj.
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro opačné pořadí vět, varianta mawkrra)
  akrrta[a.ˈkrˌ.ta]conj.
od, od té doby co (uvozuje v.v. časovou v opačném pořadí, varianta takrra)
  akum[a.ˈkum]conj.
že (uvozuje v.v. důsledkovou v opačném pořadí; varianta kuma;
je-li ve v.h. použito fìtxan/nìftxan, musí být hned u této spojky
  Akwey[ak.ˈwɛj]n.name
mužské jméno
  alaksi[a.ˈlak.si]adj.
připravený
talis/8c3d0187-7bca-41df-a6c1-6d3e5652bda2.mp3 alìm[a.ˈlɪm]adv.loc
daleko, v dálce (odv. lìm - být daleko)
  alo[ˈa.lo]n.
krát, instance (jako angl. "times", něm. "mal", fr. "fois", šp. "vez" - spolu s číslovkou vyjadřuje násobnost)
  alu[ˈa.lu]conj.
to znamená, jinými slovy, neboli (uvozuje vysvětlení či objasnění předchozího podst.jm.)
  alunta[a.ˈlun.ta]conj.
protože, z důvodu že (pozor, pouze při opačném pořadí vět, varianta taluna)
  am'a[am.ˈʔa]n.emot
pochybnost, nejistota
  am'ake[am.ˈʔa.kɛ]adj.
jistý, sebejistý, suverénní (ve smyslu “nemající pochyby”, používá se se slovesem ’efu - cítit)
  am'aluke[am.ˈʔa.lu.kɛ]adv.
bezpochyby (není to plnohodnotné příslovce, pouze pro vyjádření pocitu vypravěče)
  Amhul[am.ˈhul]n.name
ženské jméno
  anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]n.flora
Fibonacciho květina (rostlina s jedním spirálovitým listem, používá se jako zdroj modrého barviva i jedu na šípy)
  Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]n.name
jméno klanu
  Aonung[a.o.nuŋ]n.name
mužské jméno
  apxa[a.ˈpʼa]adj.
velký, mohutný (používá se pro neživé věci, ne pro osoby)
  apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]n.flora
strom s mohutnými kořeny (odv. apxa - velký a ngrr - kořen)
  asim[a.ˈsim]adv.loc
blízko, nedaleko (odv. sim - být blízko)
  atan[a.ˈtan]n.
světlo
  atanvi[a.ˈtan.vi]n.
paprsek (světla)
  atanzaw[a.ˈtan.zaw]n.weather
rozvětvený blesk (na rozdíl od rawm - blesk všeobecně a rawmpxom - hrom a blesk)
  Ateyo[a.ˈtɛ.jo]n.name
mužské jméno
  atokirina'[a.to.ki.ˈɾi.naʔ]n.myth
semena posvátného stromu, lesní duchové
  atxar[a.ˈtʼaɾ]adj.
vonící po zvířatech (vůně stájí nebo ptačích hnízd)
  atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
země (přenesený význam - ve smyslu "vlast", nikoliv fyzicky)
  atxkxerel[atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl]n.
mapa (odv. atxkxe - země a rel - obraz)
  au[a.ˈu]intj.emot
ó! (vyjádření úžasu, ohromení)
  au[ˈa.u]n.mus
buben (kožený)
  aungia[a.ˈu.ŋi.a]n.mythrelig
znamení, předzvěst (spirituální)
  awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]n.flora
smrtonoška (též plačka) rajská
talis/e9e40e4b-18ae-4a29-be52-0148282a7215.mp3 awnga[aw.ˈŋa]pn.
my (4 a více, včetně tebe, zkráceno z ayoeng)
talis/ea988783-18de-444b-9b68-4c3d9d1926f0.mp3 ayfo[aj.ˈfo]pn.
oni (4 a více)
  aylaru[aj.ˈla.ɾu]pn.
ostatním (3.pád, zkráceno z ay+lahe-ru)
talis/317d4860-724c-48b0-8f39-31de728b8cfd.mp3 aynga[aj.ˈŋa]pn.
vy (4 a více)
  ayngenga[aj.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy všichni
vy (plural) (honorific/ceremonial)
talis/a0bdc5d4-3d9a-4ad8-a0d9-8d43aac19c9f.mp3 ayoe[aj.ˈo.ɛ]pn.
my (4 a více, ale ne ty)
talis/67fd522b-35d9-4e05-a630-7d5696c9c075.mp3 ayoeng[aj.ˈwɛŋ]pn.
my (4 a více, včetně tebe, výslovnost ayweng je možná, zkráceno z ayoenga - konc. samohl. v ost. pádech přítomna)
  ayohe[aj.ˈo.hɛ]pn.
my všichni (exclusive) (honorific/ceremonial)
  Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]n.geogr
Vznášející se hory
  Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]n.geogr
Studna duší