vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na K

  Na'vi Czech
  ka[ka]adp.loc
přes, od jedné strany ke druhé, napříč celým (místně ve smyslu důkladného pokrytí celého povrchu, na rozdíl od few - "z jedné strany na druhou")
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “doba trvání”
  kakpam[kak.ˈpam]adj.
hluchý, neslyšící
  kakrel[kak.ˈɾɛl]adj.
slepý (odv. rel - obraz)
  kali'weya[ka.liʔ.wɛ.ja]n.fauna
jedovatý pavoukovec
  kalin[ka.ˈlin]adj.gastr
sladký (pouze ve smyslu "sladce chutnající", v přeneseném významu použijte hona)
talis/e2db0576-7dff-4cf9-9942-41e485e5d0c5.mp3 kaltxì[kal.ˈtʼɪ]intj.
ahoj
  kaltxì si[kal.ˈtʼɪ si]vin.
pozdravit, říct "ahoj"
  kam[kam]adp.temp
před (časově; angl. "ago"; pro určení času v minulosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
  kame[ˈka.mɛ]vtr.
zřít, vidět (v duševním smyslu - chápat, rozumět)
  Kamun[ˈka.mun]n.name
mužské jméno
  kan[kan]vtrm.
mířit zbraní na něco (předmětem je zbraň, na co se míří je uvozeno předložkami ne / wä)
mířit na něco (předmětem je to, na co míříme; zbraň není zmíněna)
mít v úmyslu něco udělat (modální použití)
  kan'ìn[ˈkan.ʔɪn]vtr.
zaměřit se, specializovat se (na něco), soustředěně se zabývat něčím
odv. ’ìn - být zaneprázdněn
  kanfpìl[ˈkan.fpɪl]vin.
soustředit se, zaměřit svou pozornost, koncentrovat se
  kanom[ˈka.nom]vtr.
získat, dostat, obdržet (nějakou věc)
nabýt vlastnictví něčeho
talis/0856624d-568f-4891-b977-bb4630008175.mp3 kanu[ˈka.nu]adj.persnfo
chytrý, inteligentní (pro osoby)
  kangay[ka.ˈŋaj]adj.
správný, platný, validní
  kangay si[ka.ˈŋaj si]vin.
potvrdit, schválit (něco - nepřímý předmět ve 3. pádě)
  kar[kaɾ]vtr.
učit (něco), pro význam "učit někoho" použijte předmět ve 3.p - dativ
  karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
učitel
  karyunay[kaɾ.ju.ˈnaj]n.
zastupující učitel, asistent učitele, praktikant
  kato[ˈka.to]n.mus
rytmus
talis/7a165d67-42be-42b3-b421-7077e8e32b80.mp3 kavuk[ka.ˈvuk]n.
zrada
  kavuk si[ka.ˈvuk si]vin.
zradit
  kaw'it[kaw.ˈʔit]adv.
ani trochu, vůbec (odv. ke ’aw - ne jeden, ’it - kousek)
  kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
nikdy (odv. ke ’aw - ne jeden, krr - čas)
  kawng[kawŋ]adj.
zlý, špatný (pro věci i osoby)
  kawnglan[ˈkawŋ.lan]adj.
zlomyslný, mající zlé srdce
  kawngsar[ˈkawŋ.saɾ]vtr.(2,2)
využívat, vykořisťovat, těžit z něčeho (infixy kawngs‹1›‹2›‹3›ar)
  kawtu[ˈkaw.tu]pn.
nikdo
  kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nikde (dosl. žádné místo)
  kay[kaj]adp.temp
od teď (časově; pro určení času v budoucnosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
  kaym[kajm]n.temp
podvečer, pozdní odpoledne
  kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
včera podvečer
  kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
včerejší podvečer
  kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
zítřejší podvečer
  kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
zítra podvečer
talis/d732d2de-d16e-4504-90c9-9b11c7023d80.mp3 [kæ]vin.
jít
talis/d193e466-471d-471a-90c9-ebf9156dbe63.mp3 kä'ärìp[kæ.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
tlačit, zatlačit (slož.sl. z kä - jít a ’ärìp - pohnout)
talis/0eb6986e-b5dc-4253-bb9e-69d2d9a29330.mp3 kämakto[kæ.ˈmak.to]v.(2,3)
odjet pryč (na něčem, slož.sl. z kä - jít a makto - jet, jezdit)
talis/ff6907aa-a64b-4086-9531-46d1fbf1ad73.mp3 käpxì[kæ.ˈpʼɪ]n.
zadek (zadní část obecně, na rozdíl od txìm - zadnice, řiť)
talis/131fe70d-4d77-4e45-b7e0-e3788a197f7c.mp3 käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
tam venku (odv. kä - jít a tseng - místo)
  käsrìn[kæ.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
půjčit, zapůjčit (odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, kä - odejít; ve smyslu "věci, která dočasně odchází k někomu jinému")
  käteng[ˈkæ.tɛŋ]vin.(1,1)
trávit čas s někým (emočně neutrální)
infixy k‹1›‹2›‹3›äteng, odv. kä - jít a teng - stejný
talis/2ed01b4b-f7bf-45ed-8181-282c3d5ca5c8.mp3 kìyevame[kɪ.jɛ.ˈva.mɛ]idiom.idiom
na shledanou, dosl. brzy na viděnou (tvar k‹ìyev›ame - blíz. bud. + konjunktiv slovesa zřít)
  ke[kɛ]adv.
gramatická záporka (ekvivalent angl. "not")
  ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
ne déle
talis/73e1b219-1de0-4af4-9eb1-108d6fdea572.mp3 ke'aw[kɛ.ˈʔaw]adj.
rozdělený, roztrhaný, na kusy (dosl. ne jeden)
  ke'u[ˈkɛ.ʔu]pn.
nic (slož.sl. z ke - ne a ’u - věc)
vůbec
talis/7505e377-ec6b-4264-84c2-6a3a3432a0b2.mp3 kea[ˈkɛ.a]adj.
žádný (přívlastkový tvar před podst.jm., pozor - varianta "ake" neexistuje)
  kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomron
  kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomtokx
talis/5af5543c-165b-4e28-b32e-af4814e5827e.mp3 keftxo[kɛ.ˈftʼo]adj.emot
nešťastný, smutný (Jak nešťastné!, Jak smutné!)
  kefyak[kɛ.ˈfjak]part.
...není-liž pravda? , ...že jo? (na konci věty, odv. ke fìfya, srak?)
  kehe[ˈkɛ.hɛ]intj.
ne
  kekem[ˈkɛ.kɛm]n.
nic (žádná činnost nebo akce, odv. ke - ne a kem - činnost, akce)
  kekem ke si[ˈkɛ.kɛm kɛ si]vin.
nedělat nic
  Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]n.name
jméno klanu
  kelemweypey[kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
netrpělivý
  kelfpomron[kɛl.fpom.ˈɾon]adj.nfo
nezdravý (duševně)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomronga’
talis/85f617ea-d790-442d-9274-713fdfbd6b0a.mp3 kelfpomtokx[kɛl.fpom.ˈtokʼ]adj.
nezdravý (fyzicky)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomtokxnga’
  kelhoan[kɛl.ˈho.an]adj.
nepohodlný, nekomfortní
  kelkin[kɛl.ˈkin]adj.
nepotřebný, zbytečný, bezdůvodný
  kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
domov, dům
  kelku si[ˈkɛl.ku si]vin.
bydlet
  kelsar[kɛl.ˈsaɾ]adj.
nepoužitelný, zbytečný
(zkráceno z ke lesar)
  keltsun[kɛl.ˈ͡tsun]adj.
nemožný (odv. ke - ne, le - předpona pro tvorbu příd.jm., tsun - moci, umět, být schopný)
  kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Domovský strom (odv. kelku - domov a utral - strom)
  kem[kɛm]n.
činnost, akce, čin
  kem si[kɛm si]vin.
dělat (nějakou činnost, odv. kem - činnost a si - pomocné sloveso dělat)
talis/a95c2df5-c3cb-46fb-9f6e-3e8d5f5e9c78.mp3 kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]n.ling
sloveso (odv. kem - činnost, lì’u - slovo)
  kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]n.ling
slovesný infix (odv. kemlì’u - sloveso)
  kempe[ˈkɛm.pɛ]inter.
jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
  ken'aw[kɛn.ˈʔaw]adv.
nejenom, nikoliv pouze
  kenong[ˈkɛ.noŋ]v.
reprezentovat, být příkladem (odv. z ke - ne a nong - následovat)
  kenten[ˈkɛn.tɛn]n.fauna
létající ještěrka (angl. "fan lizard")
  kenzen[kɛn.ˈzɛn]adv.
ne nutně, nikoliv nezbytně
  keng[kɛŋ]adv.
dokonce i (angl. "even", pro zvýraznění mimořádnosti či nezvyklosti)
  kerusey[ˈkɛ.ɾu.sɛj]adj.
mrtvý (slož.sl. z ke - ne a r‹us›ey - žijící)
bere se jako plnohodnotné příd.jm., ne jako příčestí
  kesran[kɛ.ˈsɾan]adj.
jakž takž, tak tak
průměrný, nevalný (ve smyslu něčeho co tak tak vyhovuje požadavkům)
  keteng[ˈkɛ.tɛŋ]adj.
jiný, odlišný, rozdílný, nestejný, různý (synonymum zey, ale se slabším významem)
  ketuwong[ˈkɛ.tu.woŋ]n.
cizinec, cizí osoba, vetřelec
  ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]adj.
jakýkoliv, kterýkoliv, kdokoliv
  ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]conj.
bez ohledu na
  ketsuk-[kɛ.͡tsuk]pref.
nebýt schopen productive verb prefix
  ketsuktiam[kɛ.͡tsuk.ˈti.am]adj.
nespočitatelný
nekonečný
(pro počitatelná podst.jm.)
  kew[kɛw]num.
nula
  kewan[ˈkɛ.wan]n.
věk, stáří
  kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
cizí
  key[kɛj]n.body
obličej, tvář (ve smyslu celého obličeje, jednotlivá tvář je flawm)
  keyawr[kɛ.ˈjawɾ]adj.
nesprávný, špatný
  keye'ung[kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ]n.
šílenství
  keykur[kɛj.ˈkuɾ]vtr.(2,2)
zavěsit, pověsit něco, nechat něco viset
  keyrel[ˈkɛj.ɾɛl]n.
výraz obličeje, mimika
  kezemplltxe[kɛ.zɛm.plˌ.ˈtʼɛ]adv.
samozřejmě, zajisté, netřeba říkat že (jen pro vyjádření pocitu vypravěče)
  ki[ki]conj.
ale raději, ale místo toho (nga plltxe ke nìfyeyntu ki nì’eveng - nemluvíš jako dospělý, ale jako dítě)
  kifkey[ki.ˈfkɛj]n.
svět (fyzický, hmatatelný)
  kilvan[kil.ˈvan]n.geogr
řeka
  kin[kin]vtr.
potřebovat (jen pro vyjádření potřeby nějakého předmětu, pro potřebnost akce nebo činu použijte raději "lu oeru tìkin a X" - potřebuji udělat X)
  kinam[ki.ˈnam]n.body
noha (celá, ne jen chodidlo)
  kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
koleno (slož.sl. z kinam - noha a til - spoj, kloub)
talis/c52d1181-e2a8-46bb-9065-0937928a774d.mp3 kinä[ˈki.næ]num.
sedm
  kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
týden (celý pozemský týden - 7 dní, odv. kinä - sedm a trr - den)
  kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
minulý týden
  kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
příští týden
  kip[kip]adp.loc
mezi (součást, nikoliv mezilehlost)
  kive[ˈki.vɛ]num.
sedmý (řadová číslovka)
talis/ec3c7860-0cf5-4af6-b0ee-7a5e386a0f8f.mp3 kì'ong[kɪ.ˈʔoŋ]adj.
pomalý
talis/44862876-68ea-47b2-b329-16564e9d265e.mp3 kìm[kɪm]vtr.
otáčet, točit
(udělit něčemu rotaci, na rozdíl od nepřechodného mìn - otáčet se)
  kìmar[kɪ.ˈmaɾ]adj.
nacházející se v sezóně, ve správném (odpovídajícím, vhodném) čase (např. pro lov či sklizeň)
talis/5c035f81-423c-4abc-adfd-8e3159b6160b.mp3 kìng[kɪŋ]n.
vlákno, nit (také vlákno v diskusi)
talis/4623ba19-da17-4b02-89b2-b15c7369d305.mp3 kìte'e[kɪ.tɛ.ˈʔɛ]n.
služba
  kìte'e si[kɪ.tɛ.ˈʔɛ si]vin.
sloužit
  kllfro'[klˌ.ˈfɾoʔ]vin.(2,2)
být zodpovědný (pozor - infixy kllfr‹1›‹2›‹3›o’)
talis/20d89673-3799-4d9c-a3bd-121916eec8f8.mp3 kllkä[klˌ.ˈkæ]vin.(2,2)
sestoupit, jít dolů (angl. "go down, descend")
infixy kllk‹1›‹2›‹3›ä
  kllkulat[klˌ.ˈku.lat]vtr.(2,3)
vykopat, vyhrabat (něco)
  kllkxem[klˌ.ˈkʼɛm]vin.(2,2)
stát (vzpřímeně, pozor - infixy kllkx‹1›‹2›‹3›em)
  kllpa[ˈklˌ.pa]n.
spodek, spodní část
  kllpä[klˌ.ˈpæ]vin.(2,2)
přistát, dosáhnout země (infixy kllp‹1›‹2›‹3›ä)
  kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]n.flora
borůvka tygří (odv. kllte - zem a pxiwll - ostrá rostlina)
talis/e5542473-cb2b-4a41-b2bf-47660afdf1b7.mp3 kllpxìltu[klˌ.ˈpʼɪl.tu]n.
území, teritorium
  kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
zemětřesení
  kllte[ˈklˌ.tɛ]n.
země (hmatatelná pod nohama, nikoliv stát nebo vlast)
  klltseng[ˈklˌ.͡tsɛŋ]n.
pozice, umístění, post
  klltxay[klˌ.ˈtʼaj]vin.(2,2)
ležet (na zemi; infixy klltx‹1›‹2›‹3›ay; opak kllkxem - stát)
  klltxeykay[klˌ.tʼɛj.ˈkaj]vtr.(3,3)
položit něco (na zem; infixy klltxeyk‹2›‹3›ay)
  kllvawm[ˈklˌ.vawm]adj.col
hnědý, v barvě země (odv. kllte - země a vawm - tmavý)
  kllwo[klˌ.ˈwo]vin.(2,2)
sesednout, přistát (akce před dotykem se zemí)
podrovnat, srovnat se se zemí (těsně před dotekem země při přistávání)
infixy kllw‹1›‹2›‹3›o
  kllyem[klˌ.ˈjɛm]vtr.(2,2)
pohřbít něco/někoho, zakopat něco (Pozor, infixy klly‹1›‹2›‹3›em)
  kllza'u[klˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
přicházet dolů, sestupovat (angl. "come down, descend")
  ko[ko]part.
značící sjednání dohody nebo pobídnutí (např. makto ko! - jeďme!)
  ko'on[ˈko.ʔon]n.
kruh, ovál (uzavřený tvar blízký kruhu)
  koak[ˈko.ak]adj.persnfo
starý (jen pro osoby nebo životné věci)
  koaktan[ˈko.ak.tan]n.
stařec, starý muž
  koakte[ˈko.ak.tɛ]n.
stařena, stará žena
  koaktu[ˈko.ak.tu]n.
stará osoba (bez rozlišení pohlaví)
  kolan[ko.ˈlan]ph.
měl jsem na mysli, chtěl jsem říct
  kop[kop]adv.
také
navíc
  kop[kop]conj.
a také
  koren[ko.ˈɾɛn]n.
pravidlo, návod
  kosman[ko.ˈsman]adj.
úžasný, senzační, fantastický
  koum[ˈko.um]adj.
zaoblený, zahnutý, zakřivený
  krr[krˌ]n.temp
čas
  krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
kdy (není tázací, uvozuje v.v. příslovečnou časovou v normálním pořadí, varianta a krr)
  krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
během, v průběhu, za doby trvání (uvnitř nějakého časového intervalu)
  krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
zabrat čas
  krro[ˈkrˌ.o]adv.
po nějaký čas
  krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
občas, příležitostně, čas od času
  krrpe[ˈkrˌ.pɛ]inter.
kdy? (varianta pehrr)
  ku'up[ˈkuʔ.up]adj.
těžký (fyzicky)
  kulat[ˈku.lat]vtr.
vyjevit, odkrýt (fyzicky i přeneseně, též "objasnit tajemství")
  kum[kum]n.
výsledek, důsledek
  kuma[ˈkum.a]conj.
že (uvozuje v.v. důsledkovou pro normální pořadí vět; varianta akum; je-li ve v.h. použito fìtxan/nìftxan, musí být hned u této spojky)
talis/9a23dcb4-f39c-4316-b514-7aa72859763e.mp3 kunsìp[ˈkun.sɪp]n.lw
útočná loď nebo letoun (z angl. "gunship")
  kur[kuɾ]vin.
viset
  kurakx[ku.ˈɾakʼ]vtr.
vyhnat, vytlačit
  kurfyan[ˈkuɾ.fjan]n.
držák, police nebo koš, určené k zavěšení (nikoliv stojící na zemi)
  kurfyavi[ˈkuɾ.fja.vi]n.
hák, závěs (k zavěšení nějakého předmětu)