căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tsata (Pronume Relativă)

Pronunție (IPA): ˈ͡tsa.ta
Romania: care (lucru)
asta (pronume relativ la o clauză de obiect direct al unui verb tranzitiv)
abreviere de: tsa'ut a
English: that
relative pronoun to a direct object clause of a transitive verb
short form of: tsa'ut a
Sursă: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org