căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

ngay (Adjectiv)

Pronunție (IPA): ŋaj plumps/413f2d87-ae37-4650-9ecd-7529d06417e3.mp3
Romania: adevărat
English: true
Sursă: Frommer => Taronyu's Dictionary

Cuvinte similare

tìngay adevăr
nìngay adevărat
drept
precis
eyawr corect
drept
keyawr incorect
fals
tsleng fals