szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na H

  Na'vi Polski
  ha[ha]przysł.
więc
w tym wypadku
  ha'[haʔ]czasow. nie.
dopasować
pasować
  ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]rzecz.temp
popołudnie
  ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]przysł.temp
wczoraj popołudniu
  ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]rzecz.temp
wczorajsze popołudnie
  ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]przysł.temp
jutro popołudniu
  ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]rzecz.temp
jutrzejsze popołudnie
  hahaw[ˈha.haw]czasow. nie.
spać
  ham[ham]przym.
poprzedni
  hamalo[ha.ˈma.lo]przysł.temp
ostatni raz
  hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]rzecz.gastrlw
Chamec
chleb na zakwasie
  hangham[ˈhaŋ.ham]czasow. nie.
śmiać się
roześmiać się
wyśmiać
  hangvur[ˈhaŋ.vuɾ]rzecz.
żart
śmieszna historia
talis/464b0ad5-fab3-401d-bbc2-874151948211.mp3 hapxì[ha.ˈpʼɪ]rzecz.
część
udział
talis/2fe716ed-808f-4553-8e87-cc4064c60a8e.mp3 hapxìtu[ha.ˈpʼɪ.tu]rzecz.
członek
  hasey[ha.ˈsɛj]przym.
gotowy
skończony
  hasey si[ha.ˈsɛj si]czasow. nie.
ukończyć
doprowadzić do końca
  hawl[hawl]czasow. prz.
przygotowywać
  hawmpam[ˈhawm.pam]rzecz.
hałas (nadmierny, zbędny, nieodpowiedni, zaskakujący dźwięk)
  hawntsyokx[hawn.ˈ͡tsjokʼ]rzecz.cloth
rękawiczka
  hawnu[ˈhaw.nu]czasow. prz.
chronić
uchronić
  hawnven[hawn.ˈvɛn]rzecz.cloth
but
  hawng[hawŋ]rzecz.
nadmiar
  hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]przysł.temp
późno
  hawre'[haw.ˈɾɛʔ]rzecz.cloth
kapelusz
czapka
  hawtsyìp[ˈhaw.͡tsjɪp]rzecz.
drzemka
  hay[haj]przym.
następny
następujący
kolejny
wynikający
  hayalo[ha.ˈja.lo]przysł.temp
następnym razem
  hayalovay[ha.ˈja.lo.vaj]wykrz.
do następnego razu
  hän[hæn]rzecz.
sieć (nie komputerowa!)
również: internet
  hefi[ˈhɛ.fi]czasow. prz.
wąchać
powąchać
pachnieć
  hefitswo[ˈhɛ.fi.͡tswo]rzecz.
zmysł węchu
zmysł zapachu
  hek[hɛk]czasow. nie.
być ciekawym
dziwnym
nieoczekiwanym
  hena[ˈhɛ.na]czasow. prz.
nieść
nosić
nanieść
przywieźć
dźwigać
  hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]rzecz.weather
śnieżyca
  hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]rzecz.weather
pole śniegu
  herwì[ˈhɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg
  herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]rzecz.weather
płatek śniegu
  hewne[ˈhɛw.nɛ]przym.objnfp
miękki (o obiekcie)
  heyn[hɛjn]czasow. nie.
siedzieć
  heyr[hɛjɾ]rzecz.body
klatka piersiowa
pierś
  hifwo[ˈhi.fwo]czasow. nie.
uciekać
pierzchać
  hiup[ˈhi.up]czasow.
pluć
splunąć
napluć
opluć
wypluć
talis/84a5c872-c0ca-437c-8ac7-9d7bce185ed2.mp3 hiyìk[ˈhi.jɪk]przym.emot
zabawny
dziwny
talis/6a594cbd-1f80-4c48-9024-282785c98550.mp3 hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]rzecz.envirfauna
insekt
talis/6153e350-5ecc-497c-bc91-f930249ae065.mp3 hì'i[ˈhɪʔ.i]przym.
mały
  hìkrr[ˈhɪ.krˌ]rzecz.temp
sekunda
bardzo krótki odstęp czasu
talis/87ac5076-3599-429f-8dc2-abbd255511af.mp3 hìm[hɪm]przym.
mało
  hìmpxì[hɪm.ˈpʼɪ]rzecz.
mniejszość
najmniejsza (rzecz)
niewielka część
talis/bab59887-3be0-4457-97c9-ca9c3217afd3.mp3 hìmtxampe[hɪm.ˈtʼam.pɛ]zaim. pyt.
ile
jak wiele?
talis/ea08659b-c236-45e3-9ab8-0f049f276e94.mp3 hìmtxan[hɪm.ˈtʼan]rzecz.
ilość
  hìmtxew[hɪm.ˈtʼɛw]rzecz.
minimum
  hìmtxewvay[hɪm.ˈtʼɛw.vaj]przysł.
minimalnie
  hìno[hɪ.ˈno]przym.objnfp
szczegółowy
precyzyjny
zwiły (o rzeczy)
  hìpey[ˈhɪ.pɛj]czasow. nie.(2,2)
wahać się
zawachać się
powstrzymać się przez krótki czas
(opóźnia rozpoczęcie działania)
  hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]rzecz.flora
puffer plant
  hìtxoa[hɪ.ˈtʼo.a]wykrz.
przepraszam
  hoan[ˈho.an]rzecz.
komfort
wygoda
  hoet[ˈho.ɛt]przym.
ogromny
obszerny
  hol[hol]przym.
parę
niedużo
kilka
trochę
  holpxay[hol.ˈpʼaj]rzecz.
liczba
ilość
  holpxaype[hol.ˈpʼaj.pɛ]zaim. pyt.
ile?
jak dużo?
  hona[ˈho.na]przym.emot
ujmujący
godny podziwu
uroczy
  hrrap[ˈhrˌ.ap]rzecz.
niebezpieczeństwo
  hu[hu]adp.
z (kimś)
(razem) z
  hufwa[hu.ˈfwa]spój.
chociaż
mimo że
  hufwe[hu.ˈfwɛ]rzecz.weather
wiatr
  hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]rzecz.weather
wiaterek
  hultstxem[hul.ˈ͡tstʼɛm]czasow. prz.
utrudniać
krępować
przeszkadzać komuś w czymś
powstrzymać kogoś
  hum[hum]czasow. nie.
opusczać
odchodzić
  huru[ˈhu.ɾu]rzecz.gastrspec
garnek (do gotowania)