szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na A

  Na'vi Polski
talis/08c1fe12-4984-4935-9145-36bd949eed30.mp3 a[a]wzgl.
kto
którego
kogo
który
co
(clause-level attributive marker)
  akrrmaw[a.ˈkrˌ.maw]spój.
po
(z częścią podrzędną przed nadrzędną)
  akrrta[a.ˈkrˌ.ta]spój.
od (kiedy)
(z częścią podrzędną przed częścią nadrzędną)
  akum[a.ˈkum]spój.
to (jako rezultat) (następujący wynik)
  Akwey[ak.ˈwɛj]rzecz.name
Imię męskie
  alaksi[a.ˈlak.si]przym.
gotowy
przygotowany
talis/8c3d0187-7bca-41df-a6c1-6d3e5652bda2.mp3 alìm[a.ˈlɪm]przysł.loc
daleko stąd
z dystansu
na dystans
  alo[ˈa.lo]rzecz.
czas
pora
przypadek
jedna z wielu powtarzających się działań
  alu[ˈa.lu]spój.
to jest
innymi słowy
  alunta[a.ˈlun.ta]spój.
ponieważ
z powodu
dlatego że
(z częścią podrzędną przed nadrzędną)
  am'a[am.ˈʔa]rzecz.emot
wątpliwość
  am'ake[am.ˈʔa.kɛ]przym.
pewny
  am'aluke[am.ˈʔa.lu.kɛ]przysł.
bez wątpienia
  Amhul[am.ˈhul]rzecz.name
imię żeńskie
  anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.flora
Niebieska spirala
fibonacci
Orbis caeruleus
  Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]rzecz.name
nazwa klanu
  apxa[a.ˈpʼa]przym.
duży
wielki
  apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
delta tree
dosł.: wielki korzeń
Magelum triangulare
  asim[a.ˈsim]przysł.loc
blisko
  atan[a.ˈtan]rzecz.
światło
  atanvi[a.ˈtan.vi]rzecz.
promyk
  atanzaw[a.ˈtan.zaw]rzecz.weather
rozwidlone błyskawice
  Ateyo[a.ˈtɛ.jo]rzecz.name
imię męskie
  atokirina'[a.to.ki.ˈɾi.naʔ]rzecz.myth
nasiona wielkiego drzewa
  atxar[a.ˈtʼaɾ]przym.
(zapach żyjących zwierząt znaleziony wokół wodopoju lub gniazda zwierząt)
  atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]rzecz.envirgeogr
ląd
  atxkxerel[atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl]rzecz.
mapa
  au[a.ˈu]wykrz.emot
o!
wykrzyknik
wykrzyknik konsternacji (?)
  au[ˈa.u]rzecz.mus
bęben
  aungia[a.ˈu.ŋi.a]rzecz.mythrelig
znak
omen
  awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]rzecz.flora
Rajska wiedźma
Bansheba terrestre
talis/e9e40e4b-18ae-4a29-be52-0148282a7215.mp3 awnga[aw.ˈŋa]os.
my (wszyscy) (włącznie)
skrócona forma od: ayoeng
talis/ea988783-18de-444b-9b68-4c3d9d1926f0.mp3 ayfo[aj.ˈfo]os.
oni (wszyscy)
  aylaru[aj.ˈla.ɾu]os.
do innych
z innymi
talis/317d4860-724c-48b0-8f39-31de728b8cfd.mp3 aynga[aj.ˈŋa]os.
wy (wszyscy)
  ayngenga[aj.ŋɛ.ˈŋa]os.
wy (wszyscy)
(grzecznościowy/ceremonialny)
talis/a0bdc5d4-3d9a-4ad8-a0d9-8d43aac19c9f.mp3 ayoe[aj.ˈo.ɛ]os.
my (wszyscy) (wyłącznie)
talis/67fd522b-35d9-4e05-a630-7d5696c9c075.mp3 ayoeng[aj.ˈwɛŋ]os.
my (wszyscy) (włącznie)
  ayohe[aj.ˈo.hɛ]os.
my (wszyscy) (wyłącznie)
(grzecznościowy/ceremonialny)
  Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]rzecz.geogr
Góry Alleluja
  Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]rzecz.geogr
Studnia Dusz