szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na F

  Na'vi Polski
  fa[fa]adp.
z
za pomocą
  fahew[fa.ˈhɛw]rzecz.emot
zapach
odór
woń
smród
  faoi[ˈfa.o.i]przym.
gładki
  fayluta[faj.ˈlu.ta]wzgl.
to
ów
tamten
skrót od: faylì'ut a
  fäkä[fæ.ˈkæ]czasow. nie.(2,2)
wspinać się
wzrastać
talis/7c17d885-47a4-4133-ae2f-51cd096fef4d.mp3 fäpa[ˈfæ.pa]rzecz.geogr
szczyt
  fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]czasow. nie.(2,3)
wchodzić na górę
wspinać się
  fe'[fɛʔ]przym.
zły
niedobry
  fe'lup[ˈfɛʔ.lup]przym.
tandetne
w złym guście
  fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]rzecz.
zniszczona natura
coś nieprzemyślanego
coś wadliwego z natury
  fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]rzecz.
zniekształcenie
odkształcenie
  fe'ul[ˈfɛ.ʔul]czasow. nie.(2,2)
pogarszać (się)
  fekem[ˈfɛ.kɛm]rzecz.
wypadek
  fekum[ˈfɛ.kum]rzecz.
niekorzyść
wada
minus
  fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]przym.
niekorzystny
  few[fɛw]adp.loc
przez (np. dom)
  fewi[ˈfɛ.wi]czasow. prz.
ścigać
  fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]przym.loc
naprzeciwko
po przeciwnej stronie
talis/6a06ae85-945f-4271-a969-8e065f5465c6.mp3 fì'u[fɪ.ˈʔu]wkaz.
ta (rzecz)
to
talis/a1f830d5-f15e-43f4-91fb-37e73b2f5a36.mp3 fìfya[fɪ.ˈfja]przysł.
tędy
tak jak
talis/f3a8bcfd-4d82-4628-98fd-82c24cf32fca.mp3 fìkem[fɪ.ˈkɛm]wkaz.
ta (akcja)
to
talis/bc3862c6-8904-43bc-8adc-c504af1e9245.mp3 fìpo[fɪ.ˈpo]wkaz.
ta (osoba lub rzecz) (konkretna)
  fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]rzecz.temp
tego poranka
talis/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]przysł.temp
dzisiaj
współcześnie
  fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]przysł.
przez cały dzień
  fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]przysł.
wzajemnie
się
talis/97ef08f4-0d59-4aff-a783-14839dfde581.mp3 fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]przysł.loc
tutaj
w tym miejscu
alternatywnie: fìtseng
talis/c41e86d2-fc02-4e07-8fcb-c5112d4cc984.mp3 fìtxan[fɪ.ˈtʼan]przysł.
(a) więc
w takim stopniu
talis/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]przysł.temp
dzisiaj wieczorem
  fkan[fkan]czasow. nie.
resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the \'middle voice\')
  fkarut[ˈfka.ɾut]czasow.
obierać
  fkay[fkaj]przym.
nienawistny
znienawidzony
  fkew[fkɛw]przym.
potężny
możny
silny
  fkeytok[ˈfkɛj.tok]czasow. nie.(2,2)
istnieć
  fkio[ˈfki.o]rzecz.fauna
Tetrapteron
(rybożerny drapieżnik podobny do flaminga)
  fkip[fkip]adp.loc
wśród
(oryginalnie: up among)
  fko[fko]nieokr.
któryś
ktoś
  fkxake[ˈfkʼa.kɛ]czasow.
swędzenie
  fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]rzecz.flora
Lwia czreśnia
itch plant
Cynaroidia glauca
  fkxen[fkʼɛn]rzecz.gastr
warzywo
  fkxile[ˈfkʼi.lɛ]rzecz.cloth
naszyjnik
(oryginalnie: bib necklace)
  flawkx[flawkʼ]rzecz.cloth
skóra
  flawm[flawm]rzecz.body
policzek
talis/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3 flä[flæ]czasow. nie.
powieść się
odnieść sukces
  flefle[ˈflɛ.flɛ]rzecz.flora
Sol\'s delight
magnetotrophic plant
Calamariphyllum elegans
  flew[flɛw]rzecz.body
gardło
  flì[flɪ]przym.objnfp
cienki
  flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]rzecz.
grubość
  flrr[flrˌ]przym.
delikatny
łagodny
wrażliwy
  fmal[fmal]czasow. prz.
podtrzymywać
przetrzymywać coś
  fmawn[fmawn]n.
wieści
coś do zameldowania
  fmawnta[ˈfmawn.ta]wzgl.
ten
względny zaimek do mowy zależnej czasowników stawm lub peng
  fmetok[ˈfmɛ.tok]czasow. prz.
testować
  fmi[fmi]czas. mod.
próbować
  fmokx[fmokʼ]rzecz.emot
zazdrość
zawiść
  fnan[fnan]czasow. prz.
być dobrym w
  fnawe'[fna.ˈwɛʔ]przym.emot
tchórzliwy
tchórzowski
  fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]rzecz.
tchórz
talis/9abbecfb-2574-432e-a262-f99f4a0cb4ad.mp3 fne-[fnɛ]pref.
rodzaj (rzeczownik)
typ (rzeczownik)
  fnel[fnɛl]rzecz.
rodzaj
typ
  fnepe[ˈfnɛ.pɛ]zaim. pyt.
co?
jakiego rodzaju? jakiego typu?
  fnu[fnu]czasow. nie.
uciszać
być cicho
  fngap[fŋap]rzecz.envir
metal
  fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]rzecz.flora
roślina śledząca metal
ang. metalfollowing plant
Pennanemone ciliare
  fngä'[fŋæʔ]czasow. nie.
wypróżniać się
defekować
załatwiać potrzeby natury fizjologicznej
  fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]rzecz.
ubikacja (na Ziemi)
  fngo'[fŋoʔ]czasow. prz.
wymagać
żądać
talis/b8f976f4-0898-44ac-b38c-68254f037603.mp3 fo[fo]os.
oni (wszyscy)
(skrócona mnoga forma od: ayfo)
  fpak[fpak]czasow. nie.
powstrzymać
wstrzymać (w trakcie wykonywania czynności)
  fpe'[fpɛʔ]czasow. prz.
wysłać
  fpeio[fpɛ.ˈi.o]rzecz.myth
wyzwanie (ceremonialne)
  fpi+[fpi]adp.
przez wzgląd na
na rzecz (czegoś)
talis/061ac44e-8139-4eb5-a351-4542bf3060dc.mp3 fpìl[fpɪl]czasow. prz.
myśleć
talis/a70f700a-db10-4a68-9281-3dc2b1d1bff0.mp3 fpìlfya[ˈfpɪl.fja]rzecz.phil
sposób myślenia
  fpom[fpom]rzecz.
dobre samopoczucie
(s)pokój
szczęście
  fpomron[fpom.ˈɾon]rzecz.
zdrowie (mentalne)
samopoczucie (mentalne)
  fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (mentalnie)
  fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]rzecz.
zdrowie (fizyczne)
  fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (fizycznie)
  fpxafaw[ˈfpʼa.faw]rzecz.fauna
meduza
Electromedusa aerae
talis/c154df73-3735-48c6-8079-82817bb3e220.mp3 fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]czasow. nie.
wchodzić
  fra'u[ˈfɾa.ʔu]nieokr.
wszystko
  frafya[ˈfɾa.fja]przysł.
każdym sposobem
dowolnym sposobem
jakimkolwiek sposobem
jakkolwiek
  frakrr[ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
zawsze
cały czas
  fralo[ˈfɾa.lo]przysł.
każdego razu
w każdym wypadku
za każdym razem
  Franse[ˈfɾan.sɛ]rzecz.ling
Francuz
język Francuski
  frapo[ˈfɾa.po]nieokr.
każdy
wszyscy
talis/8d2b7c64-e742-4e9a-92a5-74e6784995fe.mp3 frato[ˈfɾa.to]czą.
niż wszyscy
  fratrr[fɾa.ˈtrˌ]przysł.temp
codziennie
każdego dnia
powszednie
  fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]przysł.loc
wszędzie
  fratxon[tɾa.ˈtʼon]przysł.temp
każdej nocy
  frawzo[fɾaw.ˈzo]wykrz.
wszystko jest dobrze
wszystko w porządku
nie ma problemu
talis/a9a0023c-3eb5-494b-b1c7-3def39a21cff.mp3 frìp[fɾɪp]czasow. prz.
gryźć
kąsać
zagryźć
  frrfen[ˈfrˌ.fɛn]czasow. prz.
odwiedzać
  frrtu[ˈfrˌ.tu]rzecz.
gość
odwiedzający
  fta[fta]rzecz.
supeł
  fta si[fta si]czasow. nie.
supeł
pętla
węzeł
zrobić lub zawiązać supeł
  ftang[ftaŋ]czas. mod.
przestać (robić coś)
  ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]rzecz.temp
przeszłość
talis/ecbe8a1a-47bf-4d0e-896a-197ced1806d2.mp3 ftär[ftæɾ]przym.
lewy (kierunek)
  ftärpa[ˈftæɾ.pa]rzecz.
lewa strona
  fte[ftɛ]spój.
a więc
w celu
  fteke[ˈftɛ.kɛ]spój.
tak że nie
żeby nie
  ftem[ftɛm]czasow. prz.
przejść przez (coś)
  ftia[fti.ˈa]czasow. prz.
studiować (np. tekst)
badać coś (np. zjawisko)
  ftu[ftu]adp.loc
z (kierunek)
  ftue[ˈftu.ɛ]przym.
łatwy
prosty
  ftumfa[ˈftum.fa]adp.
poza
ze środka
  ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]przym.emot
pasjonujący
  ftxey[ftʼɛj]czasow. prz.
wybierać
  ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]spój.
czy ... lub ...
  ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]spój.
czy ... (lub nie)
talis/fed0897f-7b99-4e56-8b88-828dbb571bf5.mp3 ftxì[ftʼɪ]rzecz.body
język
  ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]przym.gastr
pyszne
wyborne
dobrze smakujące
  ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]przym.gastr
źle smakujący
obrzydliwy
wstrętny
talis/437418d7-4d1c-4105-b6b6-5aa638324581.mp3 ftxozä[ftʼo.ˈzæ]rzecz.
uroczystość
świętowanie
szczęśliwa okazja
  ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]czasow. nie.
świętować
  ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]czasow. nie.(1,1)sociol
wygłosić przemówienie
  ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
  fu[fu]spój.
lub
  fula[ˈfu.la]wzgl.
że
(względny zaimek do podmiotu czasownika przechodniego)
talis/ea294445-af79-46fe-b314-a3f5f0fe7920.mp3 furia[ˈfu.ɾi.a]wzgl.
że
(względny zaimek do wątku głównego)
  futa[ˈfu.ta]wzgl.
że
(względny zaimek czasownika przechodniego)
talis/b570a42b-4773-490c-af3c-b988bdd1e83c.mp3 fwa[fwa]wzgl.
że (subordinate clause marker)
  fwampop[ˈfwam.pop]rzecz.fauna
Tapir
(Pandorańskie zwierzę podobne do tapira)
  fwang[fwaŋ]przym.gastr
smaczny
smakowity
umami
bogaty
(w smaku i zapachu)
talis/f5979da7-fd1d-41ae-894e-d1dce1be7526.mp3 fwäkì[ˈfwæ.kɪ]rzecz.fauna
modliszka
  fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]rzecz.flora
Storczyk modliszkowy
Pandorchidus insectoralis
  fwefwi[ˈfwɛ.fwi]czasow. nie.
gwizdać
  fwel[fwɛl]przym.
złamany
rozbity
połamany
zniszczony
  fwem[fwɛm]przym.
tępy
stępiony
  fwep[fwɛp]rzecz.
kurz (na powierzchni)
  fwew[fwɛw]czasow. prz.
szukać. poszukiwać
  fwi[fwi]czasow. nie.
poślizgnąć się
ślizgać się
prześlizgnąć się
  fwopx[fwopʼ]rzecz.
kurz
pył (w powietrzu)
  fya'o[ˈfja.ʔo]rzecz.
ścieżka
droga
sposób
  fyan[fjan]rzecz.
constructed device for keeping s.t. off the ground and clean
  fyanyì[ˈfjan.jɪ]rzecz.
półka
  fyanyo[ˈfjan.jo]rzecz.
stół
podwyższona powierzchnia użytkowa
  fyape[ˈfja.pɛ]zaim. pyt.
jak?
w jaki sposób?
talis/6ffa1980-a4ad-4c0d-b2f6-d31f6b65c9c6.mp3 fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]czasow. nie.(2,3)
poprowadzić
  fyel[fjɛl]czasow. prz.
pieczęć
zacementować
(sprawić, aby zabezpieczyć i uszczelnić coś, aby nie zostało to zniszczone)
  fyep[fjɛp]czasow. prz.
trzymać
chwycić
  fyeyn[fjɛjn]przym.sociol
dojrzały
dorosły
  fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]rzecz.sociol
osoba dorosła
  fyin[fjin]przym.
prosty
  fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]rzecz.
stopień skomplikowania
  fyole[ˈfjo.lɛ]przym.
podniosły
poza perfekcji
  fyolup[ˈfjo.lup]przym.
znakomity
wyśmienity
wzniosłego stylu