szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na K

  Na'vi Polski
  ka[ka]adp.loc
po drugiej stronie
  kakpam[kak.ˈpam]przym.
głuchy
  kakrel[kak.ˈɾɛl]przym.
ślepy
niewidomy
oślepły
  kali'weya[ka.liʔ.wɛ.ja]rzecz.fauna
Arachnoid
Scorpiosista virosae
  kalin[ka.ˈlin]przym.gastr
słodki (o smaku lub zapachu)
talis/e2db0576-7dff-4cf9-9942-41e485e5d0c5.mp3 kaltxì[kal.ˈtʼɪ]wykrz.
cześć
  kaltxì si[kal.ˈtʼɪ si]czasow. nie.
przywitać się
powitać
(dosł. "powiedz cześć")
  kam[kam]adp.temp
środek
środek (punkt)
  kame[ˈka.mɛ]czasow. prz.
widzieć
przejrzeć coś
zrozumieć
znać (w sensie duchowym)
  Kamun[ˈka.mun]rzecz.name
Imię męskie
  kan[kan]czas. mod.
celować
zamierzać coś zrobić
  kan'ìn[ˈkan.ʔɪn]czasow. prz.
skupić się na...
specjalizować się w...
być częsciowo zainteresowanym (czymś)
  kanfpìl[ˈkan.fpɪl]czasow. nie.
koncentrować się
skupić swoją uwagę
  kanom[ˈka.nom]czasow. prz.
nabyć
zdobyć
otrzymać
talis/0856624d-568f-4891-b977-bb4630008175.mp3 kanu[ˈka.nu]przym.persnfo
mądry
inteligentny
  kangay[ka.ˈŋaj]przym.
poprawny
  kangay si[ka.ˈŋaj si]czasow. nie.
potwierdzać
zatwierdzać
utwierdzać
  kar[kaɾ]czasow. prz.
uczyć
nauczać
  karyu[ˈkaɾ.ju]rzecz.sociol
nauczyciel
  karyunay[kaɾ.ju.ˈnaj]rzecz.
praktykujący nauczyciel
młody nauczyciel
(nauczyciel, który dopiero zaczyna uczyć)
(ktoś kto jest krok od zostania nauczycielem)
  kato[ˈka.to]rzecz.mus
rytm
talis/7a165d67-42be-42b3-b421-7077e8e32b80.mp3 kavuk[ka.ˈvuk]rzecz.
zdradliwość
zdrada
  kavuk si[ka.ˈvuk si]czasow. nie.
zdradzać
  kaw'it[kaw.ˈʔit]przysł.
w pełni
nie do końca (razem z ke)
  kawkrr[ˈkaw.krˌ]przysł.temp
nigdy
  kawng[kawŋ]przym.
zły
złośliwy
  kawnglan[ˈkawŋ.lan]przym.
złośliwy
złe serce
  kawngsar[ˈkawŋ.saɾ]czasow. prz.(2,2)
wyzyskiwać
wykorzystać
  kawtu[ˈkaw.tu]os.
nikt
  kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]przysł.loc
nigdzie
  kay[kaj]adp.temp
od teraz (zdarzenie w przyszłości)
  kaym[kajm]rzecz.temp
wieczór (przed zmierzchem)
późnie popołódnie
  kaymam[kaj.ˈmam]przysł.temp
wczorajszego wieczora
  kaymam[kaj.ˈmam]rzecz.temp
wczorajszy wieczór
  kaymay[kaj.ˈmaj]rzecz.temp
jutrzejszy wieczór
  kaymay[kaj.ˈmaj]przysł.temp
jutrzejszego wieczora
talis/d732d2de-d16e-4504-90c9-9b11c7023d80.mp3 [kæ]czasow. nie.
iść
talis/d193e466-471d-471a-90c9-ebf9156dbe63.mp3 kä'ärìp[kæ.ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.(2,3)
pchać
talis/0eb6986e-b5dc-4253-bb9e-69d2d9a29330.mp3 kämakto[kæ.ˈmak.to]czasow.(2,3)
wyjeżdżać
talis/ff6907aa-a64b-4086-9531-46d1fbf1ad73.mp3 käpxì[kæ.ˈpʼɪ]rzecz.
tylna część
talis/131fe70d-4d77-4e45-b7e0-e3788a197f7c.mp3 käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]przysł.loc
tam
  käsrìn[kæ.ˈsɾɪn]czasow. prz.(2,2)comm
wypożyczać
użyczyć
  käteng[ˈkæ.tɛŋ]czasow. nie.(1,1)
inny
odmienny
  ke[kɛ]przysł.
nie
  ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]inny.temp
już nie
nie dłużej
talis/73e1b219-1de0-4af4-9eb1-108d6fdea572.mp3 ke'aw[kɛ.ˈʔaw]przym.
podzielony
rozdarty

  ke'u[ˈkɛ.ʔu]os.
w ogóle nic
talis/7505e377-ec6b-4264-84c2-6a3a3432a0b2.mp3 kea[ˈkɛ.a]przym.
nie
(przed rzeczownikami)
  kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
niezdrowy (mentalnie, duchowo)
  kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
niezdrowy (fizycznie)
talis/5af5543c-165b-4e28-b32e-af4814e5827e.mp3 keftxo[kɛ.ˈftʼo]przym.emot
nieszczęśliwy
zdenerwowany
zaniepokojony
  kefyak[kɛ.ˈfjak]czą.
nieprawdaż?
prawda?
  kehe[ˈkɛ.hɛ]wykrz.
nie
  kekem[ˈkɛ.kɛm]rzecz.
nieaktywność
nic
  kekem ke si[ˈkɛ.kɛm kɛ si]czasow. nie.
nic nie robić
  Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]rzecz.name
nazwa klanu
  kelemweypey[kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj]przym.
niecierpliwy
zniecierpliwiony
  kelfpomron[kɛl.fpom.ˈɾon]przym.nfo
niezdrowy (mentalnie, duchowo)
talis/85f617ea-d790-442d-9274-713fdfbd6b0a.mp3 kelfpomtokx[kɛl.fpom.ˈtokʼ]przym.
niezdrowy (fizycznie)
  kelhoan[kɛl.ˈho.an]przym.
niewygodny
  kelkin[kɛl.ˈkin]przym.
niepotrzebny
zbędny
zbyteczny
  kelku[ˈkɛl.ku]rzecz.sociol
dom
  kelku si[ˈkɛl.ku si]czasow. nie.
mieszkać
  kelsar[kɛl.ˈsaɾ]przym.
bezużyteczny
na próżno
  keltsun[kɛl.ˈ͡tsun]przym.
niemożliwy
  kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]rzecz.floraenvir
Drzewo domowe
(duchowy i fizyczny dom klanu Omatikaya)
  kem[kɛm]rzecz.
akcja
aktywność
  kem si[kɛm si]czasow. nie.
robić
talis/a95c2df5-c3cb-46fb-9f6e-3e8d5f5e9c78.mp3 kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]rzecz.ling
czasownik
  kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]rzecz.ling
infiks
  kempe[ˈkɛm.pɛ]zaim. pyt.
co?
co (akcja)?
jakie działanie?
  ken'aw[kɛn.ˈʔaw]przysł.
nie tylko (używany z: släkop)
  kenong[ˈkɛ.noŋ]czasow.
wzorować
reprezentować
zilustrować
  kenten[ˈkɛn.tɛn]rzecz.fauna
jaszczurka wachlarzowa
Fanisaurus pennatus
  kenzen[kɛn.ˈzɛn]przysł.
niekoniecznie
  keng[kɛŋ]przysł.
nawet
tak bardzo jak
  kerusey[ˈkɛ.ɾu.sɛj]przym.
martwy
  kesran[kɛ.ˈsɾan]przym.
taki sobie
przeciętny
  keteng[ˈkɛ.tɛŋ]przym.
inny
odmienny
  ketuwong[ˈkɛ.tu.woŋ]rzecz.
obcy
pozakrajowy
  ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]przym.
bez znaczenia (kto, kiedy, gdzie)
cokolwiek (ktokolwiek, gdziekolwiek)
  ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]spój.
bez znaczenia
nieważne co
cokolwiek
  ketsuk-[kɛ.͡tsuk]pref.
nie być w stanie
niezdolny do
prefix czasownika produktywnego
  ketsuktiam[kɛ.͡tsuk.ˈti.am]przym.
niepoliczalny
nieskończony
nieograniczony
(dla rzeczowników policzalnych)
  kew[kɛw]liczeb.
0
  kewan[ˈkɛ.wan]rzecz.
wiek (o żywych rzeczach)
  kewong[ˈkɛ.woŋ]przym.sociol
przybysz z innej planety
obcy
  key[kɛj]rzecz.body
twarz
  keyawr[kɛ.ˈjawɾ]przym.
niepoprawny
zły
  keye'ung[kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ]rzecz.
niepoprawny
niewłaściwy
  keykur[kɛj.ˈkuɾ]czasow. prz.(2,2)
wisieć (na)
pozwolić wisieć
  keyrel[ˈkɛj.ɾɛl]rzecz.
wyraz twarzy
ekspresja twarzy
  kezemplltxe[kɛ.zɛm.plˌ.ˈtʼɛ]przysł.
oczywiście
nie trzeba mówić
  ki[ki]spój.
ale raczej
lecz
  kifkey[ki.ˈfkɛj]rzecz.
świat (fizyczny, materialny)
  kilvan[kil.ˈvan]rzecz.geogr
rzeka
  kin[kin]czasow. prz.
potrzebować (czegoś)
  kinam[ki.ˈnam]rzecz.body
noga
  kinamtil[ki.ˈnam.til]rzecz.body
kolano
talis/c52d1181-e2a8-46bb-9065-0937928a774d.mp3 kinä[ˈki.næ]liczeb.
7
  kintrr[ˈkin.trˌ]rzecz.temp
tydzień
  kintrram[kin.trˌ.ˈam]rzecz.temp
zeszły tydzień
ostatni tydzień
  kintrray[kin.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
w następnym tygodniu
  kip[kip]adp.loc
pośród
  kive[ˈki.vɛ]liczeb.
siódmy
talis/ec3c7860-0cf5-4af6-b0ee-7a5e386a0f8f.mp3 kì'ong[kɪ.ˈʔoŋ]przym.
wolny
talis/44862876-68ea-47b2-b329-16564e9d265e.mp3 kìm[kɪm]czasow. prz.
obracać
  kìmar[kɪ.ˈmaɾ]przym.
w sezonie (na jedzenie, warzywa lub zwierzęta)
talis/5c035f81-423c-4abc-adfd-8e3159b6160b.mp3 kìng[kɪŋ]rzecz.
wątek
talis/4623ba19-da17-4b02-89b2-b15c7369d305.mp3 kìte'e[kɪ.tɛ.ˈʔɛ]rzecz.
usługa
serwis
służba
  kìte'e si[kɪ.tɛ.ˈʔɛ si]czasow. nie.
służyć
obsługiwać
serwować
usługiwać
przysłużyć się
talis/2ed01b4b-f7bf-45ed-8181-282c3d5ca5c8.mp3 kìyevame[kɪ.jɛ.ˈva.mɛ]idiom.idiom
do widzenia
do zobaczenia wkrótce
  kllfro'[klˌ.ˈfɾoʔ]czasow. nie.(2,2)
być odpowiedzialnym
talis/20d89673-3799-4d9c-a3bd-121916eec8f8.mp3 kllkä[klˌ.ˈkæ]czasow. nie.(2,2)
spadać
opadać
schodzić
  kllkulat[klˌ.ˈku.lat]czasow. prz.(2,3)
wykopać
  kllkxem[klˌ.ˈkʼɛm]czasow. nie.(2,2)
stać
  kllpa[ˈklˌ.pa]rzecz.
dół
dno

  kllpä[klˌ.ˈpæ]czasow. nie.(2,2)
wylądować
lądować
wysadzać
  kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]rzecz.flora
lwia jagoda
(karczochopodobny owoc Pandory)
Cynaroidia decumbens
talis/e5542473-cb2b-4a41-b2bf-47660afdf1b7.mp3 kllpxìltu[klˌ.ˈpʼɪl.tu]rzecz.
terytorium
obszar
  kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]rzecz.envirgeogr
trzęsienie ziemii
  kllte[ˈklˌ.tɛ]rzecz.
ziemia
grunt
uziemienie
  klltseng[ˈklˌ.͡tsɛŋ]rzecz.
pozycja
położenie
stanowisko

  klltxay[klˌ.ˈtʼaj]czasow. nie.(2,2)
leżeć (na ziemi)
leżeć płasko
  klltxeykay[klˌ.tʼɛj.ˈkaj]czasow. prz.(3,3)
leżeć (coś na ziemi)
  kllvawm[ˈklˌ.vawm]przym.col
brązowy
  kllwo[klˌ.ˈwo]czasow. nie.(2,2)
wysiadać
wylądować
podejście do lądowania (w lotnictwie)
  kllyem[klˌ.ˈjɛm]czasow. prz.(2,2)
pogrzebać
pochować
zakopać
  kllza'u[klˌ.ˈza.ʔu]czasow. nie.(2,3)
obniżać się
schodzić
  ko[ko]czą.
Niech...
let's...
(zabiega o porozumienie)
  ko'on[ˈko.ʔon]rzecz.
pierścień
owal
zamknięty kształt (okrągły)
  koak[ˈko.ak]przym.persnfo
stary
sędziwy
wiekowy
(dla żywych)
  koaktan[ˈko.ak.tan]rzecz.
starzec
stary
  koakte[ˈko.ak.tɛ]rzecz.
staruszka
starowina
  koaktu[ˈko.ak.tu]rzecz.
starsza osoba
  kolan[ko.ˈlan]fraza.
Mam na myśli...
raczej
(sprostowanie, autokorekta)
  kop[kop]przysł.
również
dodatkowo
do tego
(rozszerza podane informacje)
  kop[kop]spój.
i również
  koren[ko.ˈɾɛn]rzecz.
zasada
wytyczna
prawo
  kosman[ko.ˈsman]przym.
wspaniały
fantastyczny
  koum[ˈko.um]przym.
zakrzywiony
zakręcony
bułczasty
  krr[krˌ]rzecz.temp
czas
  krra[ˈkrˌ.a]spój.temp
kiedy
w momencie gdy...
(wprowadza zdanie podrzędne)
  krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
podczas
w trakcie
  krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]czasow. nie.(2,2)temp
zabierać czas
zużywać czas
ang. "take time"
  krro[ˈkrˌ.o]przysł.
kiedyś
  krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]przysł.temp
czasem
okazyjnie
  krrpe[ˈkrˌ.pɛ]zaim. pyt.
kiedy?
  ku'up[ˈkuʔ.up]przym.
ciężki (waga fizyczna)
  kulat[ˈku.lat]czasow. prz.
ukazać
wywołać
odkryć
  kum[kum]rzecz.
rezultat
  kuma[ˈkum.a]spój.
to (jako rezultat)
(wprowadza klauzulę rezultatu)
talis/9a23dcb4-f39c-4316-b514-7aa72859763e.mp3 kunsìp[ˈkun.sɪp]rzecz.lw
śmigłowiec bojowy
  kur[kuɾ]czasow. nie.
zawiesić (coś)
  kurakx[ku.ˈɾakʼ]czasow. prz.
wypędzać
  kurfyan[ˈkuɾ.fjan]rzecz.
koszyk (z pokrywką)
zawieszona półka
  kurfyavi[ˈkuɾ.fja.vi]rzecz.
hak (do zawieszenia elementu)