szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na '

  Na'vi Polski
  'a'aw[ˈʔa.ʔaw]przym.
kilka
parę
  'akra[ˈʔak.ɾa]rzecz.envir
(żyzna) gleba
  'aku[ˈʔa.ku]czasow. prz.cloth
usunąć
zabrać
zdjąć
  'al[ʔal]czasow. prz.
marnować
zmarnować
tracić
stracić
  'ali'ä[ʔa.ˈli.ʔæ]rzecz.cloth
kołnierz
  'ampi[ˈʔam.pi]czasow. prz.
dotykać
  'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]rzecz.flora
Dzban liściasty (roślina)
Pseudocenia simplex
  'ana[ˈʔa.na]rzecz.envirflora
wisząca winorośl
  'anla[ˈʔan.la]czasow. prz.
tęsknić za
talis/5c2a3de5-5474-4911-839b-e040fa0d594c.mp3 'ango[ˈʔa.ŋo]przym.mus
miękki (dźwięk)
  'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]rzecz.fauna
Młotogłów Tytanoder
Rhinoquadruculus hammercephali
  'are[ˈʔa.ɾɛ]rzecz.cloth
poncho
  'aw[ʔaw]liczeb.
jeden
  'awkx[ʔawkʼ]rzecz.envirgeogr
klif
urwisko
  'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]przysł.temp
pewnego razu (w przeszłości)
  'awlo[ˈʔaw.lo]przysł.
(jeden) raz
  'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
  'awnìm[ˈʔaw.nɪm]czasow. prz.(1,1)
uniknąć
unikać
omijać
wystrzegać się
ustrzec się
  'awpo[ˈʔaw.po]os.
pojedynczy (indywidualny)
  'awsiteng[ʔaw.si.ˈtɛŋ]przysł.
razem
wspólnie
łącznie
  'awstengyem[ʔaw.stɛŋ.ˈjɛm]czasow. prz.(3,3)
połączyć (dwie lub kilka rzeczy w jedno)
  'awve[ˈʔaw.vɛ]liczeb.
pierwszy
  'ä'[ʔæʔ]wykrz.
uuups!
  'ä'o[ˈʔæ.ʔo]rzecz.flora
Dzban (roślina)
Plantapurpurea cordata
  'änsyem[ʔæn.ˈsjɛm]przym.
kompleteny
talis/ed359954-ea22-476a-9a62-d3c6512ac749.mp3 'ärìp[ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.

  'e'al[ˈʔɛ.ʔal]przym.
najgorszy
  'e'in[ʔɛ.ˈʔin]rzecz.gastrspec
strąk
gurda
  'e'insey[ʔɛ.ˈʔin.sɛj]rzecz.gastrspec
gurda
czarka
bukłak
naczynie służące do picia
  'efu[ˈʔɛ.fu]czasow. prz.
czuć
odczuwać
poczuć
  'eko[ˈʔɛ.ko]czasow. prz.milhunt
atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
  'ekong[ˈʔɛ.koŋ]rzecz.mus
podkład (rytmiczny)
beat
  'ekxin[ʔɛ.ˈkʼin]przym.
napięty
szczelny
ciasny
  'ekxinum[ʔɛ.ˈkʼi.num]rzecz.
szczelność
napięcie
naprężenie
rozluźnienie
luźność
poziom napięcia lub luzu
  'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]rzecz.flora
Kolczasta łapa
  'em[ʔɛm]czasow. prz.gastr
gotować
  'emyu[ˈʔɛm.ju]rzecz.gastr
kucharz
kuchcik
  'en[ʔɛn]rzecz.emot
przypuszczenie
świadome przypuszczenie
przeczucie
intuicja
  'en si[ʔɛn si]czasow. nie.
przypuszczać
świadomie przypuszczać
  'engeng[ˈʔɛŋ.ɛŋ]przym.
poziom
  'eoio[ˈʔɛ.o.i.o]przym.
  'etnaw[ˈʔɛt.naw]rzecz.body
ramię
  'evan[ˈʔɛ.van]rzecz.sociol
chłopak (kolokwialnie)
  'eve[ˈʔɛ.vɛ]rzecz.sociol
dziewczyna (kolokwialnie)
  'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.sociol
dziecko
  'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]rzecz.sociol
chłopak
chłopiec
  'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]rzecz.sociol
dziewczyna
dziewczynka
  'evi[ˈʔɛ.vi]rzecz.fam
dzieciak
dziecko (czule)
  'ewan[ˈʔɛ.wan]przym.nfosociol
młody
  'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]rzecz.envirflora
roślina
  'ewrang[ˈʔɛw.ɾaŋ]rzecz.spec
warsztat tkacki
  'eylan[ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaciel
kumpel
kolega
  'eylanay[ʔɛj.la.ˈnaj]rzecz.
znajomy (z potencjałem, aby stać się przyjacielem)
  'eyng[ʔɛjŋ]czasow.
odpowiadać
  'eyt[ʔɛjt]rzecz.lw
(symbol) 8
(nie wartość osiem)
  'i'a[ˈʔiʔ.a]czasow. nie.
kończyć
wyciągnąć wniosek
wnioskować
  'ia[ˈʔi.a]czasow. nie.
zagubić się (duchowo)
  'ipu[ˈʔi.pu]przym.emot
humorystyczny
dowcipny
zabawny
  'it[ʔit]rzecz.
troszkę
mała ilość
  'itan[ˈʔi.tan]rzecz.fam
syn
  'ite[ˈʔi.tɛ]rzecz.fam
córka
talis/4b9747a3-8a6b-454c-8cd0-5ae5d39b9c7f.mp3 'ì'awn[ʔɪ.ˈʔawn]czasow. nie.
pozostawać
zostać
trwać
talis/3882dde7-fba5-43d0-b100-3576d02e7bdb.mp3 'ìheyu[ʔɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.
spirala
  'ìn[ʔɪn]czasow. nie.
być zajętym
  'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]rzecz.ling
Angielski (język)
  'ìp[ʔɪp]czasow. nie.
znikać
zanikać
przepadać
znikać z pola widzenia
  'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]rzecz.body
biodro
  'o'[ˈʔoʔ]przym.emot
ekscytujący
emocjonujący
dosł. przynoszący ubaw
  'ok[ʔok]rzecz.
pamięć
wspomnienie
  'okrol[ʔok.ˈɾol]rzecz.myth
historia (starożytna)
  'okvur[ʔok.ˈvuɾ]rzecz.myth
historia (obecna, niedawna)
  'om[ʔom]przym.col
fioletowy
  'ompin[ˈʔom.pin]rzecz.col
kolor fioletowy
  'on[ʔon]rzecz.
kształt
forma
  'ong[ʔoŋ]czasow.
rozwijać się
kwitnąć
  'ongokx[ˈʔoŋ.okʼ]czasow. nie.
urodzić się
zrodzić się z czegoś
  'ongop[ˈʔo.ŋop]czasow. prz.(2,2)
projektować (dla większych aspektów projektu)
  'ongopyu[ˈʔo.ŋop.ju]rzecz.
projektant
  'opin[ˈʔo.pin]rzecz.col
kolor
barwa
  'ora[ˈʔo.ɾa]rzecz.envirgeogr
jezioro
  'oratsyìp[ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp]rzecz.
staw
sadzawka
basen (wodny)
  'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]rzecz.mus
instrument muzyczny (termin ogólny)
  'rrko[ˈʔrˌ.ko]czasow. nie.
toczyć
zrolować
  'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]rzecz.weather
grzmot
  'rrta[ˈʔrˌ.ta]rzecz.
(planeta) Ziemia
  'u[ʔu]rzecz.
rzecz
obiekt
fakt
abstrakcja
  'ul[ʔul]czasow. nie.
zwiększać
wzrastać
podnosić
(używany do stwierdzeń \'im więcej ... tym więcej ...\')
  'umtsa[ˈʔum.͡tsa]rzecz.
medycyna
  'uo[ˈʔu.o]nieokr.
coś
  'upe[ˈʔu.pɛ]zaim. pyt.
co?
co (za rzecz)?
która (rzecz)?
(pytajnik dotyczący rzeczy - przyp. tłum.)
  'upxare[ʔu.ˈpʼa.ɾɛ]rzecz.
wiadomość
  'ur[ʔuɾ]rzecz.
widok
wygląd