căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

ta (Adposition)

Pronunție (IPA): ta
Romania: de la (locativ)
de la (temporal cu cuvinte de timp)
English: from (locative)
since (temporal with words of time)
Grup(uri) de tema: Locuri / Descrieri Locuri Timp / Descrieri de Timp
Sursă: ASG; forum.learnnavi.org (20 Jan 2010)