căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tstu säpi (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): ͡tstu sæ.ˈpi
Romania: se închide
închide de la sine
English: close oneself
close by itself
close on its own
Sursă: forum.learnnavi.org (17 Jan 2012)

Exemple de Affixe

tstu säp·am·i PST Preterit
tstu säp·ìm·i PST Nuperitiv
tstu säp·ìy·i FUT Previitor
tstu säp·ay·i FUT Viitor
tstu säp·ol·i PFV Perfectiv
tstu säp·er·i IPFV Imperfective
tstu säp·iv·i SJV Subjonctiv
tstu säp·eiy·i LAUD Ameliorare
tstu säp·äng·i PEJ Peiorativ