căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tup (Conjuncție)

Pronunție (IPA): tup plumps/efbc6ca3-c4a6-4e05-88be-c30316ecb26a.mp3
Romania: în loc de
mai degrabă decât
English: instead of
rather than
Sursă: Frommer (13. März 2010)
forum.learnnavi.org