căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

spä (Verb)

Pronunție (IPA): spæ plumps/5baffb14-b21b-4e87-a55c-f370fabc21f3.mp3
Romania: sări
English: jump
Sursă: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

Exemple de Affixe

sp·am·ä PST Preterit
sp·ìm·ä PST Nuperitiv
sp·ìy·ä FUT Previitor
sp·ay·ä FUT Viitor
sp·ol·ä PFV Perfectiv
sp·er·ä IPFV Imperfective
sp·iv·ä SJV Subjonctiv
sp·ei·ä LAUD Ameliorare
sp·äng·ä PEJ Peiorativ