szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tung (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): tuŋplumps/f082fb91-637b-47b9-beb4-b94ef59c91c6.mp3
Polski: pozwolić
przyzwolić
dopuścić
dać
English: allow
let
permit
źródło: en.wiktionary.org
naviteri.org (02 Jan 2017)

przykłady przedrostków

t·am·ung PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·ung PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·ung PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·ung PRZYSZ przyszły
t·ol·ung PRZESZ przeszły dokonany
t·er·ung TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·ung MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
t·ei·ung POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
t·äng·ung PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)