szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'eko (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈʔɛ.ko
Polski: atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
English: attack
pour down (of weather)
Grupy tematyczne: bitwa / wojna bitwa / wojna broń / polowanie
źródło: ASG

przykłady przedrostków

'·am·eko PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·eko PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·eko PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·eko PRZYSZ przyszły
'·ol·eko PRZESZ przeszły dokonany
'·er·eko TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·eko MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'ek·ei·o POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'ek·äng·o PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)