szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

teswotìng (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): tɛ.ˈswo.tɪŋ plumps/ab8aa87c-e8a7-4868-8e7b-c8894c8d0ad1.mp3
Polski: udzielać
nadać
darzyć
English: grant
źródło: en.wiktionary.org

przykłady przedrostków

teswot·am·ìng PRZESZ przeszły prosty
teswot·ìm·ìng PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
teswot·ìy·ìng PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
teswot·ay·ìng PRZYSZ przyszły
teswot·ol·ìng PRZESZ przeszły dokonany
teswot·er·ìng TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
teswot·iv·ìng MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
teswot·eiy·ìng POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
teswot·äng·ìng PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)