szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vezeyko (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): vɛ.zɛj.ˈko
Polski: uporządkować
organizować
zorganizować (np. dokumenty - przyp. tłum.)
English: put in order
organize
źródło: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

vezeyk·am·o PRZESZ przeszły prosty
vezeyk·ìm·o PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
vezeyk·ìy·o PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
vezeyk·ay·o PRZYSZ przyszły
vezeyk·ol·o PRZESZ przeszły dokonany
vezeyk·er·o TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
vezeyk·iv·o MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
vezeyk·ei·o POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
vezeyk·äng·o PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)