szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tam (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): tam plumps/c0efe28e-c219-457b-91dd-10e2005a89c3.mp3
Polski: wystarczyć
English: suffice
be enough

przykłady przedrostków

t·am·am PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·am PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·am PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·am PRZYSZ przyszły
t·ol·am PRZESZ przeszły dokonany
t·er·am TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·am MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
t·ei·am POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
t·äng·am PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)