szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kllkulat (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): klˌ.ˈku.lat plumps/7cfef232-8ca4-4d28-a9fe-c8ddf17f0970.mp3
Polski: wykopać
English: dig up
źródło: Taronyu's dictionary 9.689 < Frommer

przykłady przedrostków

kllk·am·ulat PRZESZ przeszły prosty
kllk·ìm·ulat PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kllk·ìy·ulat PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kllk·ay·ulat PRZYSZ przyszły
kllk·ol·ulat PRZESZ przeszły dokonany
kllk·er·ulat TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kllk·iv·ulat MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kllkul·ei·at POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kllkul·äng·at PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)