szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

niä (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ni.ˈæ
Polski: wziąć
chwycić
English: grab
źródło: Taronyu's Dictionary => Frommer

przykłady przedrostków

n·am·iä PRZESZ przeszły prosty
n·ìm·iä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
n·ìy·iä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
n·ay·iä PRZYSZ przyszły
n·ol·iä PRZESZ przeszły dokonany
n·er·iä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
n·iv·iä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ni·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ni·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)