szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ngop (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ŋop
Polski: tworzyć
stwarzać
kreować
English: create
źródło: Taronyu's Dictionary => Frommer

przykłady przedrostków

ng·am·op PRZESZ przeszły prosty
ng·ìm·op PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ng·ìy·op PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ng·ay·op PRZYSZ przyszły
ng·ol·op PRZESZ przeszły dokonany
ng·er·op TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ng·iv·op MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ng·ei·op POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ng·äng·op PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example