szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ve'kì (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): vɛʔ.ˈkɪ
Polski: nienawidzić
nie cierpieć (kogoś, czegoś)
bardzo nie lubić
English: hate
źródło: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·e'kì PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·e'kì PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·e'kì PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·e'kì PRZYSZ przyszły
v·ol·e'kì PRZESZ przeszły dokonany
v·er·e'kì TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·e'kì MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ve'k·eiy·ì POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ve'k·äng·ì PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)