szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yur (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): juɾ
Polski: myć się
myć
obmyć
prać
English: wash
źródło: Frommer
wiki.learnnavi.org

przykłady przedrostków

y·am·ur PRZESZ przeszły prosty
y·ìm·ur PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
y·ìy·ur PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
y·ay·ur PRZYSZ przyszły
y·ol·ur PRZESZ przeszły dokonany
y·er·ur TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
y·iv·ur MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
y·ei·ur POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
y·äng·ur PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example