szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tuvon (czasownik)

wymowa (IPA): ˈtu.von plumps/7b7ad39e-4d64-4603-ad35-acb96784be5c.mp3
Polski: pochylać się
przechylić
English: lean
źródło: Frommer (22. März 2010)
whyisthisnight.com

przykłady przedrostków

t·am·uvon PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·uvon PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·uvon PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·uvon PRZYSZ przyszły
t·ol·uvon PRZESZ przeszły dokonany
t·er·uvon TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·uvon MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tuv·ei·on POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tuv·äng·on PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)