Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

to (grammatikaal partikel)

Uitspraak (IPA): to
Dutch: vergelijkende markering dan (gedraagt zich als bijwoord.)
English: comparative marker
than (behaves like an adposition)
Bron: forum.learnnavi.org (24 Feb 2010)