Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tìkxìm si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): tɪ.ˈkʼɪm si
Dutch: boven iemand staan (in een hiërarchy)
iemand bovengeschikte zijn
English: be above s.o. in a hierarchy
be s.o.'s superior
Bron: naviteri.org (02 Oct 2014)

toevoegsel

tìkxìm s·am·i PST verleden tijd
tìkxìm s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
tìkxìm s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tìkxìm s·ay·i FUT toekomende tijd
tìkxìm s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
tìkxìm s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
tìkxìm s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tìkxìm s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tìkxìm s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)