Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

sìlpey (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): sɪl.ˈpɛj
Dutch: hopen
English: hope (with tsnì in subordinate clause, unless in independent clause)
Bron: forum.learnnavi.org

toevoegsel

sìlp·am·ey PST verleden tijd
sìlp·ìm·ey PST nabij verleden (is net gebeurd)
sìlp·ìy·ey FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
sìlp·ay·ey FUT toekomende tijd
sìlp·ol·ey PFV voltooid verleden tijd
sìlp·er·ey IPFV onvoltooid verleden tijd
sìlp·iv·ey SJV subjunctief, aanvoegende wijs
sìlp·ei·ey LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
sìlp·äng·ey PEJ pejoratief (negatieve connotatie)