Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

talun (Voorzetselbepaling)

Uitspraak (IPA): ta.ˈlunplumps/d215197d-c49a-4520-8463-d23753a65809.mp3
Dutch: vanwege
English: because of
Bron: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org